Saavutukset

Politiikassa saa todella harvoin yksin mitään aikaiseksi. Muutosten toteuttamiseksi on oleellista tuntea omat tavoitteensa ja saada muut vakuuttuneeksi omien tavoitteidensa tärkeydestä sekä saada riittävän moni tukemaan näitä tavoitteita. Olen onnistunut ainakin muutaman tärkeäksi katsomani asian osalta saamaan muutoksia aikaiseksi.

Omaishoito

Omaishoidon tukeminen on tärkeää. Minun apulaispormestarikaudellani on omaishoidon budjettiin lisätty 200 000 euroa.

Aktiivipassi

Tampereella oli vuosia puhuttu aktiivipassin käyttöön ottamisesta auttamaan pitkään toimeentulotukea saaneiden liikkumista ja osallisuutta. Passin toteuttaminen on ollut yksi päätavoitteistani. Aktiivipassi otetaan käyttöön huhtikuussa 2015. Se on tarkoitettu 12 kuukautta toimeentulotukea saaneille ja sen avulla kaupunki antaa tukea joukkoliikenteen sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen.

Sotaveteraanit

Valtiokonttori antaa kunnille rahaa sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin. Ennen pormestarikauttani Tampereelle annetusta rahasta saatiin jaettua vain noin 30 prosenttia. Tämä oli yksi asia jonka halusin muuttaa ja ryhdyin toimeen. Rahasta on joka vuosi jaettu yhä suurempi osa. Vuonna 2016 valtiokonttorin raha jaettiin 105 prosenttisesti. Ylimennyt osuus katettiin kaupungin budjetista.

Asumispalvelut

Kaikki ikääntyneet ihmiset eivät voi enää asua turvallisesti kotonaan. Tämän vuoksi on oltava muita vaihtoehtoja. Minun apulaispormestarikaudellani on Tampereella rakennettu 280 uutta ympärivuorokautisen hoivan asumispaikkaa joissa esimerkiksi muistisairaat voivat asua. Nämä paikat tulivat kaupungin omaan tuotantoon eikä niitä jätetty esimerkiksi kansainvälisten yhtiöiden tuotettaviksi.

Terveydenhuolto

Tampereella kuten niin monessa paikassa muuallakin Suomessa on liian vaikeaa saada vastaanottoaikaa terveysasemalle. Halusin helpottaa tilanne. Tampereen vuoden 2015 talousarvioon lisättiin miljoona euroa lisähenkilöstön palkkaamiseksi terveysasemille jotta vastaanotolle pääsisi nopeammin.

Sosiaalinen luotto

Tampereella on otettu käyttöön sosiaalinen luotto joka on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla mm. luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Toimeentulotuen käsittely

Aloittaessani apulaispormestarina oli aluehallintovirasto asettanut Tampereen kaupungille sakonuhan koska toimeentulotukihakemuksia ei käsitelty lain vaatimassa ajassa. Halusin korjata tämän ja ryhdyin toimiin. Oltuani vajaan vuoden apulaispormestarina ei sakon uhkaa enää ollut koska toimeentulotukihakemusten käsittelyä oli nopeutettu.

Toimeentulotuki ja asuminen

Asuminen on kallista myös Tampereella. Toimeentulotuessa on asetettu maksimi vuokrakuluille jotka huomioidaan toimeentulotukea maksettaessa. Tätä ns. vuokrakattoa ei oltu korotettu vuosiin ja se oli jäänyt jälkeen vuokrien noususta. Toimittuani vajaan vuoden apulaispormestarina oli vuokrakattoa korotettu vastaamaan paremmin Tampereen vuokratasoa. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempaa maksettavaa toimeentulotuen määrää sitä saaville. Vuokrakattoa korotettiin vielä toistamiseenkin vuoden 2016 lopussa.