Olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiiristä. Olen mukana, koska eduskuntaan tarvitaan julkisten palvelujen ja kestävän kasvun puolustajia. Rakentamiamme hyvinvointipalveluja ei saa romuttaa. Julkisen sektorin kokoa ja tehokkuutta on toki tarkasteltava kriittisestikin mutta massiiviset leikkaukset julkisiin palveluihin eivät ole mahdollisia ilman tuhoisia vaikutuksia. 

Suomen vauraus syntyy toimeliaisuudesta ja kestävästä talouskasvusta. Tätä edistää se, että meillä on vahvoja, ekologisesti kestäviä ja viihtyisiä kaupunkialueita, jotka vetävät puoleensa osaamista ja ruokkivat innovaatioita sekä luovaa toimintaa. On pidettävä huolta, että Suomessa on muitakin kasvavia ja kehittyviä kaupunkialueita kuin pääkaupunkiseutu.

Olen jäsenenä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja sitä kautta saanut paljon ymmärrystä sote-palveluiden nykytilanteesta. Olen myös edistänyt Tampereen kaupunkiseudun kehitystä Brysselissä Euroopan alueiden komitean jäsenenä vuodesta 2020 alkaen.

Olen työskennellyt sote-palveluiden hallinnossa lähes yhdeksän vuoden ajan ja olen apulaispormestarina vastannut Tampereen sote-palveluista yli neljän vuoden ajan. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kunnallisesta päätöksenteosta. 

Vaaliteesini eduskuntavaaleihin 2023

JULKISET PALVELUT 

Suomi on pitkään ollut hyvinvointivaltio ja sitä on pidetty yleisesti hyvänä asiana. Laajat julkiset palvelut, on sitten kyse koulutuksesta, terveydenhuollosta tai kulttuuri- ja liikuntapalveluista, ovat taanneet mahdollisuudet hyvään elämään useimmille. Minusta näin tulee olla jatkossakin. Julkisen sektorin kokoa ja tehokkuutta on toki tarkasteltava kriittisestikin mutta massiiviset leikkaukset julkisiin palveluihin eivät ole mahdollisia ilman tuhoisia vaikutuksia. Kattavat julkiset palvelut ovat suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja niiden toimivuudesta sekä riittävyydestä on pidettävä huolta jatkossakin.

ILMASTONMUUTOS 

Suomen ei pidä vältellä vastuutaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaikka Suomi on verraten pieni maa, on päästökuormamme väestöön verrattuna suuri. Ilmastonmuutokseen reagoimista ei saa ulkoistaa yksittäisten ihmisten vastuulle ja heidän kulutusvalintoihinsa vaan valtion on oltava toimien keskipisteessä. Valtion tulee omilla toimillaan kannustaa kaikkia, erityisesti julkista sektoria ja yrityksiä päästöjen vähentämiseen sekä käyttää riittävä määrä julkista rahoitusta ilmastoystävällisiin investointeihin. Suomessa on paljon osaamista vihreässä teknologiassa ja tämän sektorin kehitystä on tuettava voimakkaasti.

LIIKENNE 

Suomi tarvitsee lisää tehokasta ja ilmastoystävällistä joukkoliikennettä. Raideliikenteeseen on panostettava ja nopeita junayhteyksiä rakennettava. Päärata Tampereen ja Helsingin välillä on kunnostettava niin, että kaupunkien välinen matka-aika saadaan lähemmäs tuntia. Isompien kaupunkien joukkoliikennettä on kehitettävä niin, että yhä useammalle kaupungissa asuvalla eläminen ilman omaa autoa on mahdollista. Tiiviiden kaupunkialueiden ulkopuolella asuville oma auto on välttämättömyys, mutta sen ei tarvitse olla sitä kaupungissa.

EUROOPPA 

Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälisissä yhteyksissä. Pienellä maalla ei ole varaa eristäytyä. Venäjän hyökkäys ja sota Ukrainassa ovat näyttäneet Euroopan unionin painoarvon ja merkityksen myös Suomelle. Olisimme kammottavassa tilanteessa ilman unionin jäsenyyttä. Suomen pitää toimia aktiivisesti unionissa ja tukea sen yhtenäisyyttä. Euroopan on panostettava omavaraisuuteensa ja vähennettävä riippuvaisuuttaan energiassa sekä raaka-aineissa muista maista ja erityisesti epädemokraattisista valtioista. Euroopan on panostettava vihreään siirtymään ja uusiin innovaatioihin kaikilla alueilla. Nykyisessä turvallisuustilanteessa Euroopan on myös vahvistettava omaa puolustustaan niin, että riippuvaisuus Yhdysvalloista vähenee.

KASVUA KAUPUNGEISTA 

Suomessa on toteutettava aktiivista kaupunkipolitiikkaa niin, että kaupunkien kehitystä ja vahvuuksia tuetaan. Suomi tarvitsee vahvoja ja viihtyisiä kaupunkialueita, jotka voivat kilpailla tasaveroisina eurooppalaisten kaupunkien kanssa osaajista ja investoinneista. Suomessa pitää olla myös muita kasvavia ja kehittyviä kaupunkialueita kuin pääkaupunkiseutu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle on kuntien valtionosuusjärjestelmää korjattava vastaamaan kuntien nykyisiä tehtäviä.

Uusimmat blogikirjoitukset