Mikko Aaltonen

Olen vuonna 1976 syntynyt tamperelainen kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta.

Hyvinvointivaltion pelastaminen

Hyvinvointivaltio ei ole kuin ennen. Käännetään suunta ja tehdään päätöksiä joilla kumotaan nykyisen hallituksen huonot päätökset!

Talous

Talouden on palveltava ihmistä ja toimittava yhteiskunnan hyväksi. Talous ja voitontavoittelu eivät saa olla yhteiskuntaa määritteleviä asioita.

Ilmastonmuutos

Suomi ei saa jäädä sivustaseuraajaksi ilmastonmuutoksen rajoittamista koskevassa toiminnassa eikä voi siirtää vastuutaan muille.

Muutos työelämään

Työntekemiseen on kannustettava rangaistusten sijaan. Aktiivimalli, joka on aktivoinnin sijasta työttömyysturvan leikkuri, on lakkautettava. Sen sijalle tarvitsemme mallin joka oikeasti kannustaa rankaisemisen sijaan. Nykyinen aktiivimalli varmistaa ainoastaan sen, että mitään ylimääräistä ei kannata tehdä jotta ei vahingossakaan riko sääntöjä ja menetä tukia. Malli on byrokraattinen ja se on luonut tilanteen jossa yritykset tuottavat niin sanottuja aktivointipalveluita ja rahastavat yhteiskuntaa ilman, että ne tuottavat mitään todellista hyötyä työllistymiseen. Malli on myös tuonut Suomeen palkattoman työn jota työttömät joutuvat tekemään tukien eteen. Tämä on yksinkertaisesti väärin. Työstä on maksettava palkkaa. Sen lisäksi tämä vääristää työmarkkinoita koska yritykset voivat saada työvoimaan ilman tarvetta palkanmaksuun jolloin ei ole tarvetta työntekijöiden palkkaamiselle.

Tukijärjestelmistä on tehtävä oikeasti kannustavia niin, että ne kannustavat kaikkia eivätkä ainoastaan niitä joilla jo valmiiksi menee hyvin. Työn vastaanottamisen ja tekemisen pitää olla jokaisessa tilanteessa kannattavaa. Lyhytaikaisen tai osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei saa tarkoittaa tukien menettämistä vaan tehdystä työstä pitää jäädä tuloa myös tekijän käteen. Tukien ja osa-aikaisen työn sekä yrittämisen yhdistämisestä pitää tehdä mahdollista.

Pienyrittäjiä ja kasvavia yrityksiä on tuettava. Yrittäjille on saatava kunnollinen sosiaaliturva niin, että oman itsensä työllistäminen yrittäjänä ei vaaranna toimeentuloa jos yrittäjyys ei onnistukaan odotetusti. Pienyrittäjiä on ja pieniä yrityksiä on tuettava niin, että niillä on mahdollisuus kasvaa ja laajentaa toimintaansa. Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista on tuettava jotta se ei aiheuta kohtuutonta riskiä pienelle yritykselle. Kilpailulainsäädäntöä on uudistettava niin, että pienet yritykset voivat pärjätä julkisen sektorin kilpailutuksissa ja laadullisesti hyviksi arvioitujen voittoa rajoitetusti jakavien yritysten palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Kilpailua vääristävistä ja suuri yrityksiä suosivista yritystuista on luovuttava.

Muutos yhteiskunnan palveluihin

Julkisten palveluiden saatavuus ja laatu pitää turvata. Esimerkiksi lääkäriin on päästävä kun siihen on tarve ja jokaisella pitää olla siihen varaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää tuottaa pääsääntöisesti julkisen sektorin toimesta ja yritysten sekä muiden toimijoiden rooli tulee olla täydentävä. Hyvinvointipalveluiden tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu. Palveluiden pitää olla kattavia ja niiden on oltava saatavilla tarpeen vaatiessa jokaiselle iästä, asuinpaikasta tai muista tekijöistä huolimatta. Jokaisen on saatava riittävät palvelut niin nuorena kuin vanhana ja palveluiden laatuun on voitava luottaa.

Suomeen tarvitaan perustulo joka poistaa byrokratiaa ja kannustin loukkuja. Matalia eläkkeitä on nostettava ja lapsiperheiden riittävä toimeentulo on taattava. Suomesta on poistettava köyhyys ja asunnottomuus jotta jokaisella on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Jokaisella lapsella pitää olla oikeus päivähoitoon. Vanhempien työssäkäynti tai muut tekijät eivät saa vaikutta siihen. Laadukas koulutus on Suomen tulevaisuuden turva. Tasa-arvoisesta peruskoulusta on pidettävä huolta niin, että jokainen saa kunnollista opetusta ja valmiudet jatko-opintoihin. Perheen varallisuus ei saa olla este toisen asteen opinnoille ammattikoulussa tai lukiossa. Tehdyt koulutus leikkaukset on peruttava jotta ammattikouluissa ja lukioissa on riittävästi opettajia kunnolliseen opetukseen. Toiseen asteen koulutuksessa on edettävä kohti maksuttomuutta. Korkeakoulutukseen on panostettava niin, että tehdyt leikkaukset perutaan ja että tutkimus sekä koulutus on jatkossa laadukasta. Korkeakoulujen rahoitus on turvattava jotta osaaminen ei enää pakene maasta.

Muutos yhteiskunnan talouteen

Talouden pitää olla ihmistä varten eikä ihmisen taloutta varten. Säästämisen ei pidä olla julkisen talouden ainoa tavoite vaan hyvinvoinnin tuottaminen kansalaisille. Taloudenpito on muutettava reilumpaan suuntaan niin, että se palvelee kaikkia eikä vain pientä varakasta vähemmistöä.

Julkisten palveluiden rahoitus pystytään turvaamaan kun harmaaseen talouteen ja veronkiertoon puututaan. Suomi menettää vuosittain suuria summia veronkierron seurauksena ja tämä kaikki on poissa yhteiskunnan sekä sen palveluiden rahoituksesta. Osaltaan tämä johtaa valtion velan kasvuun koska merkittävä määrä tuloja menetetään. Tilanne on korjattavissa muuttamalla lainsäädäntöä ja lisäämällä valvontaa.

Julkisessa taloudessa voidaan säästää kehittämällä ja uudistamalla – ei leikkaamalla. Uusia toimintamalleja voidaan luoda vanhojen tilalle. Byrokraattisista ja kalliista toimintatavoista kuten aktiivimallista voidaan luopua ja säästää jo pelkissä hallinnon kustannuksissa.

Ideologinen yksityistäminen ja kansallisomaisuuden myyminen on lopetettava. Suomalaisten yhteinen omaisuus ei saa olla kaupan. Julkisomisteisiä yhtiöitä ei saa myydä pilkkahintaan sijoittajille. Varojen haaskaaminen kannattamattomiin hankkeisiin kuten kannattamattomiin kaivosyhtiöihin pitää lopettaa. Luonnonvarat eivät saa olla myytävinä eivätkä varsinkaan ilman maksua ja vastuita ulkomaalaisille yhtiöille luovutettavia. Suomalaisten hyvinvointi ja terveys ei saa olla kauppatavaraa jolla kerätään voittoja ulkomaalaisille sijoittajille.

Muutos arkeen ja tulevaisuuteen

Jokaisen on voitava luottaa tulevaisuuteensa iästään, varallisuudestaan, koulutuksestaan tai muusta elämäntilanteestaan riippumatta. Lasten ja nuorten on voitava luottaa siihen, että heillä on mahdollisuus kunnolliseen koulutukseen joka takaa pääsyn työelämään. Työikäisten on voitava luotta siihen, että he saavat yhteiskunnan tukea silloin kun tarvitaan ja se kantaa elämässä vaikeiden tilanteiden kuten työttömyyden tai terveysongelmien ylitse. Perheiden on voitava luottaa siihen, että he saavat riittävästi palveluita ja tukea silloin kun niille on tarvetta. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että heitä kohdellaan reilusti niin, ettei joudu tekemään palkatonta työtä toimeentulonsa eteen eikä ovia palveluihin suljeta. Ikääntyneiden on voitava luottaa siihen, että heistä pidetään huolta ja heillä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.

Meidän on voitava luottaa myös siihen, että Suomi toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pitää huolta ympäristöstä. Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu eivät saa jäädä yksilöiden valintojen vastuulle vaan valtion on omalla toiminnallaan ja lainsäädännöllä ohjattava oikeaan suuntaan. Meidän on voitava luottaa siihen, että Suomi ja koko planeetta säilyvät elinkelpoisina.

Uusimmat blogikirjoitukset