Mikko Aaltonen

Olen ehdolla tammikuun aluevaaleissa. Nämä vaalit ovat erityisen tärkeät sillä niissä päätetään mihin suuntaan suomalaisten ja meidän pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään. Sen vuoksi olen ehdolla ja näen, että osaamisellani ja kokemuksellani sosiaali- ja terveyspalveluista olisi käyttöä aluevaltuustossa.

Olen työskennellyt sote-palveluiden hallinnossa lähes kahdeksan vuoden ajan ja olen apulaispormestarina vastannut Tampereen sote-palveluista yli neljän vuoden ajan. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kunnallisesta päätöksenteosta.

Ehdokasnumeroni on: 8

Pirkanmaalla on taattava hyvät, riittävät ja tasa-arvoiset palvelut kaikille. Tämä on koko hyvinvointialueen tärkein tavoite ja se, miksi koko uudistus toteutettiin. Suomalaiset ovat eriarvoistuneet kovaa vauhtia sen suhteen millaisia palveluita he voivat käyttää. Tilanteeseen on saatava muutos.

Palveluiden tulee olla saatavilla. Lääkäriin ja muihin palveluihin on päästävä silloin kun on tarve eivätkä jonot saa olla liian pitkiä. Asiakasmaksut eivät myöskään saa olla sellaisia, että ne estävät pienituloisten palveluihin pääsyn.

Palveluiden tulee olla lähellä. Arjen palveluiden tulee olla lähipalveluita. Terveys- ja sosiaalipalveluiden tulee olla kohtuullisen matkan päässä ja palveluita pitää olla muullakin kuin kaupungeissa.

Pidetään huolta ammattilaisten jaksamisesta. Ammattitaitoinen henkilökunta on edellytys sille, että palveluita ylipäänsä on. Heidän jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan on huolehdittava. Palkkauksen tulee olla riittävää.

Hyvinvointialueen toiminnassa ei ole kyse vain sairaaloista, ja erikoissairaanhoidosta vaikka ne ovatkin elintärkeitä. On muistettava myös perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut, mielenterveyspalvelut, lastensuojelu ja kaikki ne muut tärkeät palvelut, jotka kuuluvat uudistuksen piiriin.

Järjestöjen tärkeää toimintaa ei saa unohtaa ja järjestöjen toiminta on turvattava. Pirkanmaalla järjestöt tuottavat monia palveluita, joita kukaan muu ei tuota. Mahdollisuus näiden palveluiden tuottamiseen voittoa jakamattomien järjestöjen toimesta on turvattava.

Hyvinvointialueen taloutta on hoidettava järkevästi ja vastuullisesti niin, että tavoitteena on pirkanmaalaisten hyvinvointi. Taloustilanne tulee olemaan hankala, mikä asettaa suuria vaatimuksia taloudenhoidolle. Palveluiden tuotannon päävastuu pitää olla hyvinvointialueen omalla
organisaatiolla, eikä palvelutuotantoa saa ulkoistaa voittoa tavoitteleville yrityksille. Yritykset voivat toimia hyvinvointialueen kumppanina ja siinä on niiden tärkeä rooli.

Kaikkien pirkanmaalaisten äänen on kuuluttavat hyvinvointialueen päätöksenteossa. On hyvin mahdollista, että uuteen aluevaltuustoon ei tule valituksi valtuutettuja Pirkanmaan kaikilta alueilta. Valtuuston tueksi tarvitaankin myös muita toimielimiä, joilla vahvistetaan demokratiaa. Alueellisen edustavuuden lisäksi on huolehdittava, että palveluiden käyttäjiä kuullaan esimerkiksi asiakasfoorumien avulla.

Turvataan Pirkanmaalla hyvinvointi kaikille, ei vain harvoille!

Uusimmat blogikirjoitukset