Mikko Aaltonen

Haluan, että Tampereella hyvät asiat säilyvät ne asiat, joissa on ongelmia, korjataan. Tampereen pitää olla hyvä kaupunki kaikille. Haluan, että Tampereella on hyvät julkiset palvelut, jotka vastaavat tamperelaisten tarpeita. Tampereen pitää katsoa rohkeasti tulevaisuuteen, eikä eristäytyä.

Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna kolmella ja kaudella. Tänä aikana olen huomannut, että pitkäjänteisellä työllä voi vaikuttaa. Haluan jatkaa tätä työtä edelleen ja siksi olen vaaleissa ehdolla.

Kuntavaaliteemani

Hyvä arki kaikille Tampereella

Olen toiminut yli kuusi vuotta Tampereen köyhyystyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän toiminnan tuloksena on laadittu muun muassa Suomen ensimmäinen köyhyysohjelma ja saatu kaupungin tukea ruokajakeluihin. Haluan olla jatkossakin tekemässä tätä työtä ja etsimässä keinoja, joilla helpotetaan vaikeassa asemassa olevien tamperelaisten arkea.

Tampereen on pidettävä huolta palveluistaan, jotta arki kaupungissa on hyvää ja sujuvaa. Kaupunki vastaa monista arjen palveluista kuten päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, kirjastoista, uimahalleista ja monista muista palveluista, joita tamperelaiset käyttävät. Nämä julkiset palvelut on pidettävä hyvä laatuisina koska monia niistä kukaan muu ei tamperelaisille tuota ja ne ovat monille tärkeitä.

Tampereella on paljon pienituloisia ja muita kaupunkilaisia, jotka tarvitsevat apua arjessaan. Kaupungin pitää tukea näitä ihmisiä palveluilla, jotka ovat riittäviä ja helposti saatavissa. Huomio palveluiden suunnittelussa on kiinnitettävä niihin, jotka tarvitsevat apua eikä niihin, jotka apua eivät tarvitse.

Koti kaikille

Jokaisella pitää olla oikeus omaan kotiin. Oma koti pitää myös olla sellainen, että siinä on varaa asua. Tampereella on pidettävä huoli siitä, että kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan riittävästi, jotta asumisen hinta ei muutu kohtuuttomaksi.

Toimiessani apulaispormestarina Tampereen asunnottomien määrää saatiin vähennettyä kolmanneksella. Haluan olla jatkossakin tekemässä työtä sen eteen, että jokaisella tamperelaisella on koti.

Tamperelaisten ääni Euroopassa

Tampere on osa muuta maailmaa. Toimin Euroopan alueiden komiteassa, joka edustaa paikallistason päättäjiä EU-tasolla. Meillä tehdään monia asioita hyvin ja meidän tulisi olla ylpeitä siitä mitä meillä on, eikä näistä hyvistä asioista pidä vaieta. Samalla meidän on hyvä tietää mitä muualla tehdään ja oppia siitä. Kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä. Eristäytyminen ei ole ratkaisu.

Ratikalle jatkoa

Olen kannattanut ratikkaa alusta asti. Seuraavaksi on tärkeää varmistaa, että ratikkaverkko laajenee ja ratikka kulkee Lentävänniemeen asti. Tampere tarvitsee toimivan joukkoliikenteen, jota on helppo käyttää. Lippuhintojen on oltava kohtuullisia, jotta jokainen tamperelainen voi käyttää joukkoliikennettä. Ratikan lisäksi tarvitaan toimiva bussiliikenne ja kunnollinen lähijunaliikenne pitää saada käyntiin kaupunkiseudulla.

Talous tamperelaisia varten

Tampereen talous on tamperelaisia varten ja taloudesta on pidettävä huolta. Talous ei ole tavoite itsessään vaan se väline palveluiden tuottamiseksi tamperelaisille. Uusia suuria hankkeita ei Tampereella pidä aloittaa ennen kuin kaupungin talous on saatu vakautettua.

Tukea perheille

Kahden lapsen isänä olen huomannut, että lapsista pidetään Tampereella huolta. Näin pitää olla myös tulevaisuudessa. Kuitenkin jotkut tarvitsevat tukea enemmän kuin toiset. Hyvä lapsuus auttaa pitkälle elämässä. Pidetään huolta lapsista ja perheistä.

On vain yksi planeetta ja yksi Tampere

Kaikessa päätöksenteossa pitää ajatella tulevaisuutta. Tämä pätee myös paikallistasolla eikä ilmasto- ja ympäristöasioita saa jättää muiden huoleksi. Tampereen kaupungin päätösten pitää olla ilmastonmuutosta ja hillitseviä ja ympäristöystävällisiä. Planeetasta ja Tampereesta on pidettävä huolta.

Uusimmat blogikirjoitukset