Alkanut vuosi, asunnottomuus ja aluevaalit

Vuoden 2021 summaaminen jäi osaltani tämän alkaneen vuoden puolelle. Vuoden loppua hallitsi minun näkökulmastani asunnottomuuden poistamista koskevan lausuntoni käsittely. Euroopan alueiden komitean

Euroopan alueiden komitean täysistunnossa Bryssellissä. Käynnissä on lausuntoni esittely.

täysistunto hyväksyi lausunnon täysistunnossaan 2. joulukuuta Brysselissä. Oli hienoa, että käsittely voitiin pitää läsnäolokokouksessa, vaikka paikalla olikin vain rajallinen määrä komitean jäseniä. Keskustelu lausunnosta oli rakentavaa ja asiallista. Puheenvuoroja käytettiin vähän, mikä viittaa siihen, että kaikki pitivät sisältöä hyvänä. Lopulta lausunto hyväksyttiin äänin, 170 puolesta, kaksi vastaan ja 10 tyhjää. Hienoa oli myös, että ennen lausunnon käsittelyä komissaari Schmit piti puheen asunnottomuuden torjunnasta Euroopassa. Puheessaan hän viittasi toistuvasti lausuntooni ja olimme asioista samaa mieltä. Komissaarin puheenvuoron jälkeen pidin kommenttipuheenvuoron, jossa kiitin komissaarin perehtyneisyyttä asiaan ja korostin paikallisen tason merkitystä asunnottomuuden torjunnassa.

Aihe sai mukavasti huomioita ja lausunnosta uutisoivat muun muassa Kuntalehti, Alueiden komitean tiedotus ja Tamperelainen sekä poliittinen ryhmäni. Työ jatkuu. Tammikuun toisella viikolla tapaan komissaari Schmitin kahdenkeskisessä tapaamisessa ja keskustelemme asunnottomuudesta.

Minä ja pääministeri Euroopan tulevaisuuskonferenssin tilaisuudessa Tampereella.

Joulukuussa pidettiin Tampereella Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvä tapahtuma, jossa kuultiin nuorten tamperelaisten mielipiteitä Euroopan tulevaisuudesta. Olin ollut itse aktiivinen tapahtuman järjestelyistä ja Tampereen EU-toimisto teki paljon valmisteluja yhteistyössä Tampereen koulujen kanssa. Keskustelu oli hyvää ja antoisaa. Tamperelaiset nuoret käyttivät hyviä ja harkittuja puheenvuoroja, joista monien kanssa pystyi olemaan täsmällisesti samaa mieltä. Hienoa oli myös, että paikalle saatiin pääministeri Sanna Marin. Tämä osoittaa myös hänen sitoutumistaan nuorten kuulemiseen.

Tätä kirjoittaessa on enää muutama päivä aluevaalien ennakkoäänestyksen alkamiseen. Vaalit ovat olleet aikalailla mediapimennossa ja NATO-keskustelu sekä monet muut aiheet ovat näkyneet enemmän mediassa. Tämä siitä huolimatta, että vaalit ovat hyvin tärkeät. Niissä päätetään suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suunta. Toivotaan, että äänestysaktiivisuudesta tulisi mahdollisimman korkea, eikä se jäisi alle 50 prosenttiin kuten joissakin ennusteissa on varoitettu.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *