Hyvää itsenäisyyspäivää!

Itsenäisyydellä ja itsenäisyyspäivällä on aina ollut suuri merkitys minulle ja olen kokenut päivän juhlavaksi. Suomen itsenäisyys on antanut minullekin päästä eteenpäin elämässä ja tehdä omia päätöksiä. Tänä vuonna minulla oli mahdollisuus ja kunnia pitää puhe Tampereen kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa Keskustorilla. Alla pitämäni puhe:

Hyvät tamperelaiset, hyvät kuulijat!

 

Meillä suomalaisilla on jälleen mahdollisuus viettää itsenäisyyspäivää itsenäisessä Suomessa. Tämä on merkittävä saavutus pienelle kansalle. Itsenäisyys on myös ollut edellytys sille hyvinvoinnille josta olemme saaneet nauttia ja saamme edelleenkin nauttia omassa maassamme. Ensi vuonna Suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata vuotta. Tampereen kaupunki aikoo juhlistaa tätä merkkivuotta monin tavoin. Tavoitteena on myös saada tamperelaiset mahdollisimman laajasti mukaan juhlavuoden viettoon.

Me kaikki tiedämme Suomen itsenäisyyden historian ja sen, että itsenäisyyttä ei saavutettu eikä turvattu ilman uhrauksia. Suurimman vastuun itsenäisyydestä on kantanut sukupolvi joka eli sotiemme aikana. Heidän vastuullaan oli myös maamme jälleenrakentaminen sotien jälkeen. Tämä sukupolvi käy yhä harvalukuisemmaksi keskuudessamme. Ensi vuonna Suomen itsenäisyyden täyttäessä sata vuotta Tampereen kaupunki tulee kiinnittämään vielä aikaisempaakin suurempaa huomiota sotaveteraanien palveluihin jotta heidän viimeiset elinvuotensa olisivat mahdollisimman helppoja.

Meidän nykyisten sukupolvien tehtävänä on nyt ja tulevaisuudessa ylläpitää itsenäisyyttä. Maailma ympärillämme muuttuu ja moniin sen muutoksiin meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Monet näistä muutoksista vaikuttavat myös Suomeen ja suomalaisiin. Maamme itsenäisyyden tulevaisuuden kannalta on oleellista, että jokainen suomalainen tuntee Suomen tulevaisuudessakin tärkeäksi. Suurin uhka itsenäisyydelle on suomalaisten jakautuminen ja eripuraisuus.

Taloudellisen taantuman ja suuren työttömyyden aikana moni suomalainen kokee itsensä kaltoin kohdelluksi. Osan kansastamme kohdalla pettymys ja suuttumus on ymmärrettävää. Tätä suuttumusta ja pettymystä koitetaan kuitenkin käyttää hyväksi eripuraisuuden luomiseksi suomalaisten keskuuteen. Asioiden liiallinen yksinkertaistaminen ja todenvastaisten väitteiden esittäminen ongelmien syyksi luo vastakkainasettelua myös suomalaisten keskuuteen. Tällainen vastakkainasettelu on haitaksi suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunteelle. Perusteettomien uhkakuvien lietsonta on eri asia kuin asiallinen yhteiskunnallinen keskustelu.

Suomalaisia perusarvoja ovat olleet ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä tasa-arvo. Näiden arvojen pohjalta on määritelty millainen on hyvä Suomi. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Suomi pysyy hyvänä maana asua kaikille suomalaisille. Suomessa on oltava työtä, toimeentuloa, turvaa ja hyvinvointia jokaiselle. Vihanlietsonta ja yksityinen ahneus eivät saa mennä näiden tavoitteiden edelle. Jokaisen on myös voitava olla suomalainen omista lähtökohdistaan riippumatta kuten sukupuolesta, iästä, ihonväristä, uskonnosta, varallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai äidinkielestä. Kun Suomi pidetään hyvänä paikkana asua jokaiselle suomalaiselle, on maamme itsenäisyys turvattu myös tulevaisuudessa.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *