Hyvää joulua ja vuotta 2016!

Vuosi 2015 lähenee loppuaan. Politiikan kannalta en tätä vuotta juurikaan jää kaipaamaan. Eduskuntavaaleissa kävi kuten kävi ja sen myötä Suomessa nousi valtaan oikeistolainen hallitus joka ajaa voimakkaasti eriarvoistavaa politiikkaa. Taloudessakaan ei näy valonpilkahduksia ja esimerkiksi Tampereen työllisyystilanne jatkuu vaikeana. Jotain hyvääkin kuitenkin saatiin aikaiseksi ainakin Tampereella, esimerkkinä käyvät muun muassa aktiivipassikokeilun jatkaminen ja sosiaalisen luototuksen aloittaminen. Lähetin kaikille kaupunginvaltuutetuille sähköpostissa alla olevan viestin jossa on kerrottu Tampereella terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä vuoden aikana tehtyjä asioita. Monessa asiassa on menty eteenpäin.

Hyvää joulua kaikille! Toivotaan, että vuosi 2016 vie Suomea ja koko maailmaa parempaan suuntaan.

 

 

Hyvät kaupunginvaltuutetut

Tamperelaisten terveyttä ja toimintakykyä on edistetty menneen vuoden aikana monin eri toimenpitein.

Tässä tiedoksenne läpileikkaus toiminnastamme vuonna 2015:

 

Perusterveydenhuollon avopalvelut ja ennalta ehkäisevät palvelut:

Tälle vuodelle saadulla miljoonan euron lisämäärärahalla on perustettu mm. 17 uutta vakanssia terveysasemille. Näin on saatu vähennettyä Ensiapu Acutan käyttöä. Sen kävijämäärä on tammi-marraskuun aikana laskenut 2 000 käynnillä viime vuoteen verrattuna.

Tesoman terveysasema on kärsinyt sisäilmaongelmasta ja sen vuoksi se suljetaan joulun alla.

Toiminnot hajautetaan kolmeen toimipisteeseen. Tesoman uusi hyvinvointikeskus valmistuu syksyllä 2017.

Terveysasemien vastaanotoille on ruuhkaa mm. henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

Jonotusajat ovat hieman lyhentyneet tämän vuoden aikana. Marraskuussa jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle oli keskimäärin 22 vuorokautta, kun keväällä luku oli 25. Tavoitteena on edelleen lyhentää jonoja ja parantaa yhteydensaantia muun muassa sähköisten palvelujen avulla.

Terveydenhuollon sähköiset palvelut otettiin Tampereella käyttöön keväällä. Tällä hetkellä niihin kirjautuu yli 5 000 käyttäjää kuukaudessa. Tällä lukemalla Tampere on terveydenhuollon sähköisten palvelujen käytössä toisena Suomessa heti Helsingin jälkeen.

Kaupungin omaan perusterveydenhuoltoon on tänä vuonna siirretty erikoissairaanhoidosta mm. uniapneapotilaiden seuranta, ihosyöpien seurantakäynnit, inkontinenssipotilaiden fysioterapia sekä aikaisemmin ostopalveluna tuotetut toimeentulotukea saavien fysioterapiakäynnit.

 

Sairaalapalvelut:

Sairaalapalvelujen kokonaiskustannukset toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisina ja edellisen vuoden toteumaa pienempinä vuonna 2015, mikä on poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin verrattuna. Erikoissairaanhoidon palvelujen tilaus PHSP:lta tulee olemaan merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienempi ja tulee alittamaan budjetoidun. Viimeksi PSHP:n tilauksen toteuma on jäänyt edellisen vuoden toteumaa pienemmäksi 1990-luvun alussa.

Sairaalapalvelujen kustannuskehitys selittyy PSHP:n ja kaupungin oman tuotannon tehostuneella toiminnalla sekä onnistuneella työnjaolla ja hoidonporrastuksella. PSHP:sta on siirretty omaan tuotantoon sekä perustason erikoissairaanhoitoa että sellaisia tehtäviä, jotka voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa. Tämä on näkynyt sekä oman tuotannon suoritemäärien että laskutuksen kasvuna. Oman erikoissairaanhoidon osalta tilaus tulee ylittymään n. 2,7 milj. euroa, mutta sairaalapalvelujen kokonaiskustannukset jäävät siis alle vuoden 2014 toteuman. Työnjakoa PSHP:n kanssa kehitetään edelleen vuonna 2016, jolloin mm. kuvantamistoiminnot ja sukupuolitautien poliklinikoiden toiminnot yhdistetään sekä urologiset toimenpiteet ja rintasyöpäleikkaukset keskitetään.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kesäkuussa kaupunki otti vastatakseen useista A-klinikan tuottamista palveluista ja avasi matalan kynnyksen psykiatria- ja päihdekeskus Ension.

Kaivannon sairaalan lakkauttaminen on aiheuttanut paineita avohoidolle ja sen vuoksi resursseja on lisätty kaupungin omaan mielenterveys- ja päihdehoitoon sekä asumispalveluihin. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalveluihin on lisätty rahaa 0,7 miljoonaa ja asumispalveluin 0,5 miljoonaa euroa.

Huumehoitoa on kilpailutettu ja saatu käyttäjien ääni kuuluviin.

 

Sosiaalisen tuen palvelut:

Turvapaikanhakijoille oli nopeasti perustettava hätämajoitusyksiköitä Kauppiin, Koukkuniemeen, Hervantaan, Multisiltaan ja Orivedellä. Tällä hetkellä turvapaikanhakijoita on noin 600.

Aktiivipassejakokeilu alkoi keväällä ja tähän mennessä passeja on hankittu jo yli 2 800. Aikuissosiaalityötä ja työllisyydenhoidon palveluita uudistetaan ja valmistaudutaan toimeentulotuen siirtämiseen Kelaan vuoden 2017 alusta. Sosiaalinen luototus aloitetaan alkuvuodesta 2017 talous- ja velkaneuvonnassa.

 

Vammaispalvelut:

Vammaispalveluissa on kehitetty asumispalveluja ja purettu laitoshoitoa.

Laitoksista on muuttanut kehitysvammaisia muun muassa eri palveluntuottajien yksiköihin. Uutena palveluntuottajana on Rinnekotisäätiö Hervannan Joukontalossa.

Kaupungin oma 10-paikkainen asumisyksikkö aloitti toimintansa joulukuun Tammenlehvän tiloissa Kaupissa.

Seutukunnallinen asumisyksikkö haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille on suunnitteilla Vuorekseen.

Raholaan on tulossa lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille asumisyksikkö. Sen suunnittelussa on ollut mukana myös kehitysvammaisten omaisia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista tehdyn kehittämissuunnitelman mukaan palvelulinjaliikennettä käytetään enenevässä määrin kuljetuspalvelujen järjestämiseen.

Vammaispalvelussa on siirrytty alueelliseen tiimityöhön. Kaikki sosiaalityöntekijät tekevät sekä vammaispalvelua että kehitysvammahuoltoa.

Vuoden alussa on tarkoitus tehdä vakanssimuutoksia, joiden avulla on mahdollista parantaa asiakkaiden neuvontaa puhelimitse ja henkilökohtaisesti. Silloin on alkamassa myös väliinputoaja-asiakkaiden henkilökohtaisen avun pilotti.

 

 

Hyvää joulua ja menestystä vuoteen 2016!

Mikko Aaltonen

apulaispormestari

 

 

 

 

 

3 Kommentit

 • Anja Danska 15/01/2016 06:51

  Hei, apulaispormestari TOIMENPITEITÄNNE VARTEN, välittömästi korjattavaksi:

  Olen yksin kotona asuva 80-vuotias.
  Kirjoitatte lääkäriinpääsemisestä. Minulla on ollut kuumetta lokakuun alusta alkaen.
  1. Ajanvarauksesta ilmoitettiin lokakuussa, että vuodelle 2015 ei enää ole lääkärin tai sairaanhoitajan aikoja saatavana.

  2. Useiden päivien soittamisten ja jonottamisten jälkeen påääsin vihdoin joulukuussa terveyskeskuksen lääkärille. Kävin kolmen lääkärin luona ja jokainen määräsi antibioottikuurin. Ne eivät auttaneet. Kuume ja yskä sekä kitalaen tuska vain jatkuivat. Vihdoin pääsine neljännelle terveyskeskuslääkärille, joka antoi hoito-ohjeet ja limaa irrottavia kapseleita sekä nuhatippoja. Nyt on tammikuun 15. päivä 2016 ja kuume jatkuu edelleen. Tällä viikolla pääsin terveyskeskuslääkärin, onneksi saman kuin edellisellä kerralla, ”tarkastuskäynnille”. Hän tutki tarkemmin, näki poskiontelossa mätää ja määräsi höyryhoitoa sekä tutkittuaan korvat ja nielun lupasi kirjoittaa lähetteen korvalääkärille. Aikaa on kulunut 3,5 kk eli n. 100 vuorokautta, teidän ilmoittamanne 22 päivän sijasta hoitoon pääsemiseksi.

  3. Yritin saada lääkkeitä apteekista. Ne ovat e-reseptillä. Omakanta-sivustolla olivat syyskuussa 2015 uusitut reseptit vielä uusimatta 30.12.2015.
  Reseptien uusimisnumerossa ilmoitettiin, että he eivät voi uusia ”on mentävä lääkärille”.

  4. Olin leikkauksessa 30.9.2015, parin viikon ajan yritin saada kotisairaanhoitajan avuksi edes ensimmäisinä päivinä, haavalaastareiden vaihtamiseksi. Minulle sanottiin, että vain kotitorin asukkaat voivat saada kotisairaanhoitoa. MIKSI? Olen 100{c844703a6b68e588be9292e3f75c4b1e3e1b0d1c079db7d65a8885ffea654356} liikuntaesteinen. Arjesta selviän vain Tampereen kaupungin Vammaispalvelun myöntämien säännösteltyjen henkilökohtaisten avustajien tuntien avulla.

  5. Omaishoitajille on yhteyshenkilöitä ja tiedottamista. Meidät yksin kotona asuvat itsehoitajat on syrjäyttänyt. Emme saa tietoja Tampereen muuvista organisatioiden yhteyksistä. Puhelimissa vastaa automaatti ”numerovalintanne on virheellinen”. Keskus ei tiedä kuka hoitaa asioita. Me yksin kotona asuvat itsehoitajat tarvitsemme yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteyksiä Tampereen kaupungin moniin eri organisatioihin ja niiden muuttuvaan henkilöstöön.

  6. Kulut ovat suuret. Pelkästään joulukuussa 2015 pelkästään soitot palvelunumeroihin eli terveydenhuollon ajanvarauksiin, lääkkeiden uusimisiin, jne. sekä Kelan eri palveluihin ja invataksitilaukset olivat 50€/joulukuu.
  Tietokoneyhteyden ylläpito kaikkine päivityksineen on kallista.

  Pyydän ripeitä toimenpiteitänne meidän yksin kotona asuvien arjen ja terveydenhoidon sekä palveluiden kuntoon saattamiseksi.

 • Anja Danska 15/01/2016 07:03

  Olen lähettänyt palautteen apulaispormestari Mikko Aaltoselle toimenpiteitä varten koskien yksin kotona asuvien ikäihmisten ongelmista, koska yhteyshenkilöä tarvitaan vuosittain päivittämään Tampereen kaupungin eri yksiköiden myöntämät luvat ja hoitomääräykset.

  Jatkuvt organisaatio muutokset ja henkilöstön siirtäminen tehtävästä toiseen tuottaa suuria vaikeuksia, koska kaupunki ei muutoksista tiedota.
  Vuonna 2015 Vammaispalvelun yhteyshenkilö muuttui viisi kertaa. Siitä ei kerrottu suoraan avutarvitsijalle. Vasta useiden turhien soittamisten ja etsimisten jälkeen ilmoitettiin ” hän ei enää hoida näitä tehtäviä”. Kukaan ei pysty kertomaan, kuka hoitaa. Kenen puoleen on käännyttävä.
  Vuosittaiset Tampereen kaupungin luvat ja määräykset ovat työlästä uusittavaa ja päivitettävää. Nivelrikkoihilla käsillä papereiden käsittely on hankalaa, ruokaa en pysty itse valmistamaan.

  Tarvitsen yhteyshenkilön avukseni

  100{c844703a6b68e588be9292e3f75c4b1e3e1b0d1c079db7d65a8885ffea654356} liikuntaesteinen, ikä 80-vuotta.

  • Mikko Aaltonen 17/01/2016 19:32

   Kiitos palautteesta. Vastaan teille sähköpostiinne.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *