Ikäihmisten palvelut vuonna 2016

Alla kaupunginvaltuutetuille lähettämäni raportti vuonna 2016 ikäihmisten palveluissa tapahtuneista merkittivistä muutoksista.

 

Kotiin annettavia palveluita kehitettiin

Kotihoitoa kehitettiin vuoden aikana mm. pilotoimalla ikäihmisten elämänlaatua ja palveluiden vaikuttavuutta mittaavaa Ikäihmisen Tulostähteä. Ikäihmisen Tulostähden digiversiota alettiin myös kehittää ja se valmistunee vuoden 2017 alussa. Kotihoidossa otettiin myös laajamittaiseen käyttöön Elämän puu -työkalu, jonka avulla keskustellaan vanhuksen kanssa tämän toiveista ja haaveista. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä arkipalveluista asiakkaan toiveen mukaista. Sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että kotihoidossa panostettiin elämänlaatuun ja yhteistyöhön kulttuuripalvelujen ja luotsitoiminnan kanssa. Kotihoidossa aloitettiin vuoden lopussa siirtyminen tiimimalliin, josta odotetaan ratkaisua hoitajien suureen vaihtuvuuteen ikäihmisten kotona.

Kotiin annettavia palveluja kehitettiin muutenkin kuin kotihoidon osalta. Kotihoidon lääkäripalveluja vahvistettiin ja kotihoidon lääkäritoiminta alkoi lännen alueella alkuvuodesta 2016. Toiminta laajentui keskustan alueelle syksyllä 2016 ja kattaa nyt koko kaupungin. Lääkäreitä on saatu rekrytoitua lisää, vaikka lääkäritoiminnassa onkin vielä vajetta rekrytointihaasteiden takia.

Vuoden 2016 aikana on vakiinnutettu uudenlaista palvelumuotoa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin niille vanhuksille, jotka eivät pärjää pelkän siviilikotiin annettavan kotihoidon turvin, mutta eivät kuitenkaan tarvitse tehostettua palveluasumista. Pappilanpuiston palvelutalon kotihoidossa oli vuoden lopussa 67 asiakasta ja Pispassa 47. Myös Taatalan, Keinupuiston ja Petsamokodin palvelutaloihin kilpailutettiin palvelutalon kotihoidon paikkoja 1.5.2016 alkaen. Palvelutalon kotihoidossa otetiin käyttöön myös palveluseteli lokakuussa 2016.

Neuvontaa ja ohjausta lisättiin

Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistiin lisäämällä alueellista ohjausta. Hervannan Keinupuistossa aloitti toukokuussa 2016 uusi kaikenikäisten lähitori. Lisäksi Tammelan lähitori aloitti toimintansa 1.8.2016 Tammelan palvelukeskuksen siirtyessä Pohjolankadulle. Toiminnan perustana on ikäihmisten ja lapsiperheiden palvelut, mutta lähitori on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.

Kotitorin internetsivuille on tullut käyttöön chat-toiminto. Kotitorin internetsivut on uusittu. Lisäksi Kotitorin tuottajille tarkoitettu sähköinen alusta uusittiin ja otettiin käyttöön. Sähköinen alusta mahdollistaa asiakkaille palveluntuottajahakujen tekemisen aiempaa helpommin ja yksinkertaisemmin. Kotitorin yhteydessä toimivan Laitetorin toimintaa on edelleen kehitetty, lainattavia laitteita on lisätty ja toimintamallia hiottu kaupungin ja Kotitorin yhteistyönä. Hyvinvointiteknologialainaamo Laitetorin asiakasraati kokoontui kaksi kertaa syksyn 2016 aikana arvioimaan ja suunnittelemaan Laitetorin toimintaa. Myös muiden lähitorien yhteyteen toimintaa suunnittelemaan ja arvioimaan on perustettu asiakasraadit, toriraati-nimellä.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja tuli lisää

Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, löytyy jokaiselle sopiva asumismuoto esim. tehostetusta palveluasumisesta. Pohjolankadulle valmistui 2016 toukokuussa 90 paikan verran tehostettua palveluasumista. Uudet asukkaat tulivat suurimmaksi osin sairaalassa jonottajista. Uusia tehostetun palveluasumisen paikkoja on tullut myös puitekilpailutuksen myötä ja niitä otettu käyttöön loppuvuonna 2016 noin 20 paikkaa.

Lisäksi ikäihmisten palvelut ovat olleet mukana kehittämässä uudenlaisia asumismuotoja, kuten elinkaariasumisen korttelia Tesomalle ja Monisukupolvista yhteisökylää Käräjätörmään. Molempiin on suunnitteilla myös lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Valtiokonttorin veteraanimääräraha käytettiin kokonaan

Tampereella – kuten muissakin isoissa kaupungeissa – on jo pitkään ollut haasteena Valtiokonttorin rintamaveteraaneille myöntämän kotiin vietävien palveluiden menekki. Monena vuonna määrärahaa on jouduttu jopa palauttamaan Valtiokonttorille. Vuonna 2016 ikäihmisten palveluissa tehtiin paljon töitä asian eteen, jopa osoitettiin henkilöstöresurssia veteraaneille soittamiseen, jotta veteraanit tietäisivät heille kuuluvat etuisuudet ja käyttäisivät niitä. Koko määräraha saatiinkin kulumaan ja suunnittelu vuoden 2017 osalta pääsi jo vuoden 2016 lopussa hyvään käyntiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *