Irtisanomiset ja lomautukset eivät pelasta Tampereen taloutta

Aamulehti julkaisi perjantaina 30.8.2013 alla olevan mielipidekirjoitukseni:

Irtisanomiset ja lomautukset eivät pelasta Tampereen taloutta

Tampereen kaupunginvaltuuston kokoomuslainen valtuutettu Yrjö Schafeitel kirjoitti Aamulehden mielipidepalstalla 27.8.2013, että Tampereen kaupungin pitäisi veronkorotuksen sijasta korjata talouttaan irtisanomalla työntekijöitä ja leikkaamalla palveluita. Itse olen asiasta täysin vastakkaista mieltä. Kaupunkilaisille välttämättömiä palveluita ei pidä heikentää eikä niitä tuottavaa henkilöstöä ajaa työttömiksi.

Mielipiteensä perustelun Schafeitel aloittaa väittämällä kunnallisveroa ”jakoveroksi” joka koskee kipeimmin pienituloisia. Tämä ei pidä paikkaansa Schafeitelin tarkoittamalla tavalla. Pienituloisten verotaakkaa kunnallisverossa helpottaa ansiotulovähennys jonka seurauksena pienituloinen maksaa suurituloista vähemmän kunnallisveroa.

Talouden tasapainottamiskeinoksi Schafeitel ehdottaa yt-neuvottelujen aloittamista Tampereen kaupungin henkilöstön irtisanomiseksi ja lomauttamiseksi. Tällä keinolla hän väittää talouden tasapainottuvan ilman, että palveluja tarvitsisi karsia. Tämä on täysin kummallinen ajatus joka jättää huomiotta sen, että kaupungin palvelut tuottaa juuri se henkilökunta jota Schafeitel on irtisanomassa ja lomauttamassa. Todellisuudessa henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen tarkoittaa juuri palveluiden karsimista. Ilman henkilöstöä ei ole palveluita. Tällaisten irtisanomis- ja lomauttamissuunnitelmien esteenä on myös Suomen lainsäädäntö. Monissa palveluissa kuten sairaaloissa on olemassa lailla säädetty henkilömitoitus jota on noudatettava eikä henkilöstöä voida niin vain laittaa ovesta ulos.

Henkilöstö on jo osallistunut talouden tasapainottamiseen ja henkilöstömäärä on karsittu minimiin. Monissa palveluissa tarvittaisiin päinvastoin lisää käsiä tekemään työtä ja tuottamaan palveluita joille kasvavassa kaupungissa on edelleen tarve talouden tilanteesta huolimatta. Kenen Schafeitel kuvittelee hoitavan lapsia, sairaita ja vanhuksia henkilöstön irtisanomisten jälkeen? Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen osuisi kaikista pahimmin pienituloisiin ja hätääkärsiviin kaupunkilaisiin jotka kipeimmin tarvitsevat kaupungin tuottamia palveluita.

Schafeitel väittää, että taloutta tasapainottaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Tämä ei pidä paikkaansa. Toimenpiteet on jo aloitettu mutta Tampereen kaupungin kokoista organisaatiota ei uudisteta hetkessä. Nyt tarvitaankin malttia ja harkintaa, jotta talous saadaan tasapainoon järkevillä keinoilla oleellisia palveluita vaarantamatta. Schafeitelin ehdottama hätiköity hosuminen syöksisi Tampereen talouden entistä syvemmälle synkkyyteen.

Mikko Aaltonen

apulaispormestari, Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä puheenjohtaja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *