Kaupunginvaltuuston kokous 21.11.2011

Kaupunginvaltuuston kokouksessa oli käsittelyssä ainoastaan yksi asia eli talousarvio. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä oli mukana niin sanotussa talousarviosovussa jossa olivat mukana kaikki ryhmät perussuomalaisia, sitoutumattomia ja SKP:tä lukuun ottamatta. Talousarviosopu tarkoittaa sitä, että ryhmät ovat sopineet keskenään talousarvioon tehtävistä lisäyksistä. Talousarviosovusta käydyissä neuvotteluissa Vasemmistoliitto oli saanut hyvin tavoitteitaan läpi talousarvioon. Tavoitteena oli saada talousarviossa panostuksia työllisyydenhoitoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ja siinä onnistuttiin.

Vasemmistoliiton esityksestä talousarvioon lisättiin mm. ravitsemusterapeutin toimen perustaminen lasten ja nuorten palveluihin, järjestöjen toiminta-avustuksia kasvatettiin, sairaanhoitopiirin ja Acutan palveluiden rahoitusta parannettiin ja työllistämisen niin sanottuja sakkomaksuja siirrettiin työttömien aktivoimiseen. Tavoitteista nuorisotyöttömyyden helpottaminen ja lastensuojelun tilanteen parantaminen olivat samansuuntaisia muiden ryhmien kanssa ja niihin saatiin yhteistyössä lisäpanostuksia. Saavutetut tavoitteet olivat niin hyviä, että valtuustoryhmä pystyi hyväksymään talousarviosovun. Ihan kaikkea ei tosin saatu sellaisena kuin haluttiin, esimerkiksi Kaupin yöhoitajien tilanteen parantamiseen ei saatu rahaa mutta kuitenkin saatiin kirjaus siitä, että kaupunginhallitus valvoo tilannetta.

Talousarviosopuun kuului myös se, että suurin osa Vasemmistoliiton ryhmästä äänesti Rantaväylän tunnelin suunnittelurahojen talousarviosta poistamisen puolesta. Ilman tätä ei sopuun olisi lähdettykään. Ryhmästä kuusi valtuutettua äänesti rahojen poistamisen puolesta.

Kokouksen kuluessa valtuutettumme Ilkka Järvelä teki esityksen kansi- ja keskusareena hankkeen suunnittelurahan poistamisesta. Tästä asia ei oltu sovittu talousarviosovun yhteydessä eikä valtuustoryhmän kesken. Sen vuoksi muut ryhmämme valtuutetut eivät tukeneet Järvelän esitystä.

Kokous meni ennakko odotusten mukaisesti ja verrattain nopeasti johtuen talousarviosovusta. Pitämäni ryhmäpuheenvuoron lyhennelmän voi katsoa tästä ja kokouksen voi katsoa videolta täältä. Paperilla oleva puheenvuoro ja videolla oleva puhe eivät ole sanasta sanaan samoja koska en lue puheitani suoraan paperista.

Tämä kirjoitus on julkaistu myös Vasemmistoliiton valtuustoryhmän sivuilla.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *