Kaupunginvaltuuston kokous 28.5.2012

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui 28.5.2012 kokoukseensa käsittelemään kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöstä ja muita asioita. Ensimmäisenä merkittävänä aiheena listalla oli kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kertoo miten kaupunkia on johdettu ja miten esimerkiksi valtuuston päätökset ovat toteutuneet. Kertomus on mielenkiintoista luettavaa ja siinä nostetaan esille monia epäkohtia ja puutteita kaupungin toiminnassa. Suurimpana edelleen jatkuvana laiminlyöntinä on kaupungin lainvastainen toiminta lastensuojelussa. Lastensuojelun tila ei edelleenkään ole Tampereella lain vaatimassa kunnossa siitä huolimatta, että asiasta on ollut tiedossa vuosia. Asiasta vastaava apulaispormestari Leena Kostiainen (kok.) kertoi tilanteesta, tämän vuoden puolella asiassa on päästy eteenpäin vaikka vieläkään tilanne ei ole kokonaan kunnossa. Toinen kertomuksessa esille noussut asia on Tampereen kaupungin huolestuttava taloustilanne. Kaupungin tilinpäätös on 12,5 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tulos on talousarviota huonompi. Erityisen huolestuttavaa on tulojen pieni kasvu ja menojen huima lisääntyminen, tulot kasvoivat yhden prosentin ja menot yli viisi prosenttia. Tällainen menojen ja tulojen epäsuhta ei voi jatkua. Arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä puhuttiin yli kaksi tuntia ja Vasemmistoliiton valtuutetut osallistuivat keskusteluun aktiivisesti.

Sopimus ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta hyväksyttiin kokouksessa. Sopimus tarkoittaa käytännössä Tampereen ja naapurikuntien ammattioppilaitosten yhdistymistä. Tämä on hyvää alueellista yhteistyötä joka hyödyttää kaikkia. Yhdistymisessä on kuitenkin sopimuksen syntymisestä huolimatta edelleen kiinnitettävä huomiota siihen millaiseksi ammatillisen koulutuksen organisaatio luodaan, turvattava henkilöstön asema ja varmistettava yhdistyvien organisaatioiden omaisuuden järkevä käyttö.

Kokouksessa käsiteltiin myös kaupungin henkilöstökassan tulevaisuutta. Kassa on kaupungin työntekijöilleen tarjoama palvelu, he voivat kassan kautta hoitaa yksinkertaisia pankkiasioitaan. Päätösesityksenä asiasta oli, että henkilöstökassan toiminta lopetetaan. Esitys vietiin läpi Kokoomuksen ja vihreiden johtaman XL-ryhmän äänin Vasemmistoliiton ja SDP:n vastustuksesta huolimatta. Tämä jaksaa edelleenkin hämmästyttää. Kassalla oli 7 500 asiakasta ja talletuksia 39 miljoonan edestä. Toiminta oli siis edelleen aktiivista mutta salin oikea laita halusi ohjata työntekijät rahoineen kaupallisiin pankkeihin.

Kokous venyi pitkien keskustelujen vuoksi myöhään ja kello kymmenen aikoihin päätettiin, että asialistalla ollut Hyvinvoinnin tila -raportti siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Hyvä niin sillä raportti on täyttä asiaa siitä miten Tamperelaisilla menee ja siitä on hyvä keskustella kunnolla. Raportissa on monia huolestuttavia kohtia muun muassa työllisyyden ja toimeentulon osalta.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *