Köyhyysohjelma Tampereelle

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli köyhyysohjelmaa kokouksessaan maanantaina 20.10.2014. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä köyhyysohjelman. Köyhyysohjelma oli yksi Vasemmistoliiton tavoitteista valtuustokauden alussa ja saimmekin sen mukaan koko pormestarikoalition tavoitteisiin. Ohjelmalla on toki laaja tuki koko valtuustossa, ja suurin osa valtuutetuista ymmärtää asian merkityksen.

Toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat kuuluvat omaan vastuualueeseeni apulaispormestarina. Pääsinkin itse valitsemaan jäsenet työryhmään joka valmisteli köyhyysohjelman. Itse toimin työryhmän puheenjohtajana ja jäseninä olivat Matti Helin (Kokoomus), Jari Heinonen (SKP), Anneli Kivistö (SDP), Irene Roivainen (Vihreät) ja Ilmari Rostila (Perussuomalaiset). Halusin poliittisesti kattavan joukon jolla olisi myös asiantuntemusta aiheesta. Työryhmän kokoonpano vastasi oivallisesti tätä tavoitetta ja ryhmän työskentely oli sujuvaa.

Köyhyysohjelmassa pyrittiin ytimekkyyteen eikä koko aihetta kattavaan akateemiseen analyysiin. Ohjelman sivumäärä haluttiin pitää pienenä ja teksti mahdollisimman ymmärrettävänä. Toivottavasti mahdollisimman monen mielestä tässä onnistuttiin. Ohjelman alussa pohditaan lyhyesti köyhyyden merkitystä ja sitä mitä sillä tarkoitetaan sekä käydään läpi sitä mitä Tampereella on jo tehty. Tämä sen vuoksi, että pyörää ei tarvitsisi keksiä uudestaan eikä esittää sellaisia asioita joita on jo tehty ja kokeiltu. Sen jälkeen esitellään kolmen teeman avulla tavoitteita ja toimenpiteitä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Teemat ovat työttömyyden ja pienituloisuuden aiheuttamat taloudelliset, sosiaaliset, terveydelliset ja psykologiset haasteet sekä yhteisöllisyyden ohenemisen tuomat haasteet. Suurimpana syynä köyhyyteen nähdään työttömyys ja siihen ratkaisuksi esitetään muun muassa sosiaalisen yritystoiminnan lisäämistä jotta ihmiset saataisiin pysymään työkuntoisina tai työkunto palautettua. Pienituloisuuden ongelmia esitetään helpotettavaksi muun muassa lisäämällä ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä ja sosiaalista luototusta. Yhteisöllisyyden tukemiseen esitetään keinoksi esimerkiksi määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Ohjelma ei ole missään nimessä kattava mutta työryhmä esittää oman näkemyksensä siitä mistä pitäisi aloittaa. Yhtenä oleellisena teemana toimenpide-ehdotuksissa nousee esiin aktiivipassi joka mahdollistaisi esimerkiksi ilmaisen joukkoliikenteen käytön toimeentulotukea pidempään saaneille.

Köyhyysohjelman voi lukea tästä: Köyhyysohjelma.

YLE:n Tampereen uutiset huomioivat myös asian: https://yle.fi/uutiset/tampereen_koyhyysohjelmalla_iso_urakka_40_000_pienituloista/7537417

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *