Puheeni Keskustorilla

Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestö valitsi minut pormestariehdokkaaksi. Valinta julkistettiin tänään 6.3.2017 Keskustorilla. Pidin tilaisuudessa alla olevan puheen.

Hyvät tamperelaiset, hyvät kuulijat!

Tampere on hyvä paikka elää. Kun suomalaisilta kysytään minne he mieluiten muuttaisivat, on vastaus jo vuosia ollut Tampere. Tampere ei kuitenkaan pysy itsestään hyvänä paikkana elää vaan sen eteen on jatkuvasti tehtävä työtä. Tampere voi myös olla entistä parempi paikka elää. Vasemmistoliitto haluaa pitää Tampereen hyvänä paikkana elää ja tehdä Tampereesta vieläkin paremman. Me Vasemmistoliitossa olemme myös sitoutunet siihen, että Tampere on hyvä paikka elää kaikille henkilön taustasta riippumatta. Tampereen pitää olla hyvä paikka riippumatta siitä, paljonko tilillä on rahaa, mistä on kotoisin tai minkä näköinen on. Se, että Tampere on hyvä paikka elää kaikille on hyvä asia jokaisen kannalta. Se, että niistä joilla menee huonommin pidetään huolta hyödyttää myös niitä joilla menee jo nyt hyvin.

Tampereen vasemmisto on päättyvällä vaalikaudella pitänyt huolta kaupungin hyvistä puolista. Olemme muun muassa aktiivisesti puolustaneet subjektiivista päivähoito-oikeutta ja sitä, että jokaisella tamperelaisella lapsella on samanlainen oikeus päivähoitoon. Tässä onnistuimme ja päivähoito-oikeus Tampereella säilyi. Tampereella on myös otettu käyttöön pitkään toimeentulotukea saaneille tarkoitettu aktiivipassi joka mahdollistaa aktiivisemman elämän hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien elämää helpottamaan otettiin käyttöön myös sosiaalinen luotto joka helpottaa tilanteita joissa pankit eivät auta ja samalla estää tarpeen turvautua pikavippeihin. Asunnottomuuden torjuntaa on myös jatkettu aktiivisesti ja pitkäaikaisasunnottomien määrä onkin laskenut. Ikääntyneille Tamperelaisille on rakennettu yli kolmesataa ympärivuorokautisen hoivan paikkaa ja nämä on toteutettu kaupungin omana tuotantona eikä ostettu ylikansallisilta yrityksiltä. Kotihoitoon on palkattu yli yhdeksänkymmentä uutta työntekijää. Sotaveteraaneille tarkoitettu valtiokonttorin raha on jaettu täysimääräisesti.

Saavutuksista ja parannuksista huolimatta työ on kaikkea muuta kuin valmis paremman Tampereen rakentamiseksi. Palveluista ja kaupungin viihtyisyydestä on edelleen pidettävä huolta. Terveys- ja sosiaalipalveluita on aikaa kehittää ennen kuin ne siirtyvät maakunnan vastuulle. Palveluihin pääsyä pitää parantaa ja jonoja lyhentää. Vasemmistoliitto haluaa poistaa terveyskeskusmaksun jotta rahan puute ei ole este hoitoon pääsylle. Ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin pitää panostaa. Palveluiden tuottamisessa on kuunneltava käyttäjiä ja päävastuu palveluiden tuottamisesta on oltava julkisella sektorilla. Vasemmistoliitto puolustaa jatkossakin kaikkien tamperelaisten lasten yhdenvertaista oikeutta päivähoitoon.

Alkavalla valtuustokaudella on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota työllisyydenhoitoon. Työllisyystilanne on Tampereella vaikea ja työttömyys hankaloittaa monen tamperelaisen elämää. Tampereen kaupungin on vahvistettava omaa toimintaansa työllisyydenhoidossa ja samalla pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä jotta ne voisivat menestyä ja palkata lisää työntekijöitä. Työttömyystilanne vaikuttaa merkittävästi myös kaupungin talouteen ja talous on se tekijä jolla palvelut tuotetaan. Kaupungin taloutta onkin hoidettava järkevästi ja niin, että talous palvelee tamperelaisia eikä toisinpäin. Kaupungin omaisuudesta on pidettävä huolta eikä talouden ratkaisuksi saa esittää palveluiden ulkoistuksia tai omaisuuden myyntiä. Tampereen Vasemmistoliitto ei salli sähkölaitoksen myyntiä.

Ihminen ei kuitenkaan elä vain palveluista. Toimivien palveluiden lisäksi kaupungin on oltava viihtyisä ja toimiva elinympäristö. Kaikille on löydyttävä kohtuuhintainen asunto. Tämä tarkoittaa sosiaaliseen asuntotuotantoon panostamista niin, että kaikille kaupunkiin muuttajille saadaan sopiva asunto. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta asuntotuotannon monipuolisuudesta niin, että esimerkiksi myös omakotitontteja on saatavilla kysyntää vastaava määrä. Liikenteen on oltava sujuvaa ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi raitiotien rakentamisesta tehty päätös on erinomainen. Joukkoliikenteen on oltava etusijalla suunnittelussa mutta myös keskustan saavutettavuus omalla autolla on turvattava. Kaupungin puistoista on pidettävä huolta ja täydennysrakentaminen on suunnattava ensisijaisesti tonteille joissa on jo rakennuksia.

Kulttuuri on merkittävä osa elävää kaupunkia. Tampere onkin teattereineen ja museoineen ollut merkittävä kulttuurikaupunki ja kulttuurista onkin pidettävä huolta myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossakin kulttuurilaitosten rahoitus turvataan jotta niiden toiminta voi jatkua. Kulttuuria on myös vietä ulos laitoksista ja ihmisten arkipäivään niin, että kulttuuripalveluihin on matala kynnys. Tavallisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että lähikirjastoon ei ole pitkä matka ja kirjastossa voi vierailla helposti ja sinne voi mennä vaikka koulun jälkeen. Tamperelaisten omaa osallistumista kulttuuriin ja sen tuottamiseen on myös mahdollistettava ja tuettava. Tampereella on monia pieniä kulttuurialan toimijoita ja tapahtumia joita ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja niiden merkitys kaupungin elävyydelle on suuri.

Tampereella kuntavaalien yhteydessä puhutaan paljon pormestarista ja pormestariehdokkaista. Nyt Vasemmistoliitollakin on pormestariehdokas ja olemme mukana tässäkin kilpailussa. On kuitenkin muistettava, että kuntavaaleissa Tampereella valitaan ennen kaikkea kaupunginvaltuusto. Pormestaria ja apualaispormestareita merkittävämpää on, paljonko milläkin ryhmällä on valtuutettuja koska asioista lopulta päätetään valtuustossa. Tampereella subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyi yhdellä äänellä. Jokaisella valtuutetulla ja jokaisella kuntavaaleissa annetulla äänellä on merkitystä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *