Puheeni valtuuston talousarviokokouksessa

Alla puhe jonka pidin kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 18.11.2013:

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut ja tamperelaiset!

Vuoden 2014 talousarviota on valmisteltu erittäin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Maailman talouden ongelmat ovat heijastuneet Pirkanmaalle ja Tampereella mikä on johtanut talouden heikkenemiseen paikallisesta sekä verokertymän pienentymiseen. Tämän lisäksi maamme hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia mikä näkyy myös Tampereella. Näiden syiden seurauksena talousarviota valmisteltaessa lähdettiin kattamaan noin 60 miljoonan euron vajetta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle oli itsestään selvää, että talouden tilannetta ei pidä korjata pelkillä säästöillä vaan myös tulopuoleen on puututtava. Neljän valtuustoryhmän pormestarikoalitiossa oli talouden korjaamistoimenpiteistä monenlaisia mielipiteitä ja nyt käsiteltävä talousarvioesitys on näiden mielipiteiden pohjalta muodostunut kompromissi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä olisi ollut valmis nyt esitettyä suurempaan veronkorotukseen. Kunnallisveron korottaminen 0,75 prosenttiyksiköllä tarkoittaa edelleen suuria yli 12 miljoonan euron säästöjä kaupungin omaan tuotantoon mikä ei voi olla vaikuttamatta kaupungin palveluihin. Korottamalla veroja yhdellä prosenttiyksiköllä olisimme välttyneeltä tältä vaikutukselta suurilta osin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle oli kynnyskysymys, että taloutta ei hoideta irtisanomalla tai lomauttamalla kaupungin työntekijöitä. Talouden ongelmat eivät ole kaupungin työntekijöiden syy eikä heitä pidä rankaista talouden ongelmista. Irtisanomiset ja lomauttamiset olisivat sotkeneet kaupungin koko palvelutuotannon sekä lopettanut kaupungin työllistämistoiminnan. On hyvä, että talousarvio ei pohjaudu kumpaakaan näistä keinoista ja sen myötä vasemmistoliittokin voi kannattaa talousarvioesitystä.

Talousarvio sisältää monia ongelmallisia ja huonoja asioita kuten taloudellisesti vaikeina aikoina väistämättä käy. Palvelutuotantoon kohdistuu suuria säästöpaineita joiden vaikutukset selviävät vasta todenteolla ensi vuoden aikana. Talousarvio sisältää kuitenkin hyviäkin asioita. Toimeentulotuessa huomioitavien asumiskustannuksien maksimivuokra tulee nousemaan vuoden vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista heikoimmassa asemassa olevilla tamperelaisilla on aikaisempaa paremmin varaa asumiseen. Tätä niin sanottua vuokrakattoa pyrittiin nostamaan jo päättyvän vuoden aikana mutta se ei ollut taloustilanteen vuoksi mahdollista. Vasemmistoliitolle tämän asian kuntoon saaminen oli kynnyskysymys talousarvioesitykseen mukaan lähtemiselle. Vuokrakaton korottaminen ehkäisee asunnottomuutta ja esimerkiksi lastensuojelutapauksia ja estää sen myötä lisäkulujen syntymistä kaupungille. Omalla vastuualueellani toimeentulotuessa olemme edistyneet jo tänä vuonna. Toimeentulotukihakemukset käsitellään nyt lain edellyttämässä määräajassa.

Kuluvan vuoden aikana olemme edenneet myös ikäihmisten palvelurakenteen muutoksessa. Tätä työtä on jatkettava myös nyt alkavalla talousarviokaudella. Tavoitteena on edelleen vähentää laitospainotteisuutta ja lopettaa sairaalassa asuminen Tampereella. Meillä asuu edelleen sairaaloissa liikaa ihmisiä joiden ei tarvitsisi olla sairaalassa. Heille on löydettävä heidän kuntoaan vastaavat asuntopaikat ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä. Vähentämällä laitospainotteisuutta saamme myös lisää resursseja kotihoitoon ja voimme parantaa kotihoidon palveluiden laatua.

Merkittävä asia talousarviossa on myös se, että omaishoidontukeen ei ole puututtu. Talousarviota valmisteltaessa yhtenä mahdollisena säästökohteena oli omaishoidontuen laskeminen valtakunnallisen keskiarvon tasolle. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta ilmoitin, että tällainen esitys on vasemmistoliiton valtuustoryhmälle mahdoton hyväksyä. Esitys olisi ollut erittäin huonoa säästämistä ja se olisi synnyttänyt lisäkuluja laitoshoidossa. Pormestarikoalition toimivuudesta kertoo se, että mielipidettämme kuunneltiin eikä omaishoidontuen leikkausta ole budjetissa.

Hyviä asioita talousarviossa ovat myös työllistämistoimenpiteet ja turhaan byrokratiaan puuttuminen. Tampereen työttömyystilanne on synkkä ja meidän on käytettävä kaikki mahdolliset toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi. Maksamme nyt aivan liikaa rahaa takaisin valtiolle kun emme hoida työllistämistoimia pitkäaikaistyöttömille. Samalla rahalla voisimme järjestää työllistämistoimia entistä useammalle. Talousarvioesitys sisältää myös ajatuksen byrokratiatalkoista. Valtuustokauden alussa vasemmistoliitto vaati tilaaja-tuottaja-mallin selvittämistä ja kaupungin byrokratian kriittistä tarkastelua. Byrokratiatalkoot toteuttavat osaltaan tätä tavoitetta. Kaupungin organisaation byrokratiaan puuttuminen on taloudellisti vaikeana aikana tärkeää. Sellaiset toiminnot jotka eivät ole välttämättömiä on lopetettava jotta raha ja henkilöstön työpanos saadaan oikeasta merkittäviin asioihin. Talousarvio sisältää myös ajatuksen henkilöstön, asukkaiden ja palvelukäyttäjien tiedon paremmasta hyödyntämisestä palveluiden tuottamisessa ja muussa kaupungin toiminnassa. Tämä on oikea suunta sillä kaikki tieto ei löydy kaupungin omasta organisaatiosta.

Nyt käsiteltävä talousarvioesitys on vaikea asia vasemmistoliiton valtuustoryhmälle. Esitys sisältää monia ikäviä asioita ja riskejä. Se ei myöskään riittävällä tavalla turvaa tamperelaisten palveluita vuodelle 2014. Suuremmalla veronkorotuksella olisimme voineet turvata kaupunkilaisten palvelut varmemmin. Talousarvioesitys kuitenkin sisältää hyviäkin asioita kuten edellä mainitsin. Talousarvioesityksen valmistelussa myös vasemmistoliittoa kuunneltiin ja saimme omia tärkeimmiksi katsomiamme asioita mukaan talousarvioon. Tämän vuoksi valtuustoryhmämme on valmis tukemaan tätä budjettia ja kannatamme pormestari Ikosen talousarvioesitystä.

 

Mikko Aaltonen

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *