Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät katoa sote-uudistuksen myötä

Aamulehti julkaisi 28.2.2017 kirjoitukseni Näkökulma-kirjoituksena mielipidepalstalla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät katoa sote-uudistuksen myötä

Lähestyvien kuntavaalien yhteydessä on puhuttu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole enää oleellinen teema kuntavaaleissa koska vastuu niistä siirtyy vuoden 2019 alusta maakunnille maamme hallituksen ajaman sote-uudistuksen myötä. Tämä pitää paikkansa vain osittain. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista säilyy kunnilla kuitenkin vaalien jälkeen vielä puolitoista vuotta ja senkin jälkeen kuntien vastuulla pysyy asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Itse asiassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikkea muuta kuin merkityksetön aihe tämän vuoden kuntavaaleissa.

Kuntavaalien jälkeen Tampereen kaupungilla on puolitoista vuotta aikaa kehittää sosiaali- ja terveyspalveluitaan ennen kuin vastuu niiden järjestämisestä annetaan maakunnalle. Näinkin lyhyessä ajassa voidaan tehdä paljon. Maakuntahallinnon rakentaminen on massiivinen hanke joka vie paljon voimavaroja ja onkin varmaa, että muutamaan vuoteen maakunnalla ei riitä voimia palveluiden kehittämiseen koska uuden hallinnon luominen vie kaikki resurssit. Palvelut jatkavat sellaisina kuin ne ovat maakunnalle siirtyneet. Tamperelaisten kannalta tämä tarkoittaa, että mitä todennäköisimmin palvelut säilyvät useamman vuoden sellaisina kuin Tampereen kaupunki on ne rakentanut vaikka toiminnasta vastaisikin maakunta. Puolentoista vuoden aikana Tampere voi vielä uudistaa merkittävästi omaa palvelutuotantoaan. Terveysasemien toimintaa voidaan muuttaa niin, että kiireettömien vastaanottoaikojen jonotusaika lyhenee merkittävästi. Vanhuksille tarkoitettujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrää voidaan edelleen lisätä ja samaan aikaan kotihoidon toimintaa voidaan tehostaa. Mahdollista on myös tehdä hyvinvointi-investointi – korottaa merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden budjettia vuodelle 2018 ja hoitaa Tampereen asukkaat niin terveiksi kuin mahdollista ennen palveluiden siirtymistä maakunnalle. Hyvin toteutettuna tämä saattaisi jopa tuoda kustannussäästöjä maakunnalle jonka toiminta rahoitetaan myös verovaroista. Tämä kaikki on lopulta tahdosta kiinni.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen uudistuksesta huolimatta on koko suomalaisen yhteiskunnan etu. Valinnanvapauden toteutuminen maamme hallituksen tällä hetkellä suunnittelemalla tavalla merkitsee kovaa kilpailua eri palvelutuottajien välillä. Julkisten palveluiden selviäminen kilpailussa yksityisiä palvelutuottajia vastaan edellyttää kuntien toiminnan määrätietoista kehittämistä jäljellä olevien puolentoista vuoden aikana. On vaarana, että julkiset palvelut katoavat kartalta kokonaan jos niiden kehittämisestä ei pidetä huolta ja palveluiden tuottaminen jää kokonaan yksityisten yritysten varaan joista merkittävä osa on jo nyt ulkomaisessa omistuksessa. Suomalaisella yhteiskunnalle ei ole varaa antaa sellaisten yhteiskunnan kannalta perustavanlaatuisten palveluiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden valua julkisen vallan ulottumattomiin.

Vaaleissa käytävissä keskusteluissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on otettava huomioon myös ne palvelut joita kunta tuottaa edistääkseen asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia. Tampereella on monia asukkaiden hyvinvointiin liittyviä palveluita joiden tuottamisesta ei määrätä laissa vaan Tampere on itse ottanut ne tuottaakseen. Ei ole varmaa, että maakunta ottaisi nämä palvelut vastuulleen vaan itse asiassa se on epätodennäköistä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta palvelusta käy ikäihmisille tarkoitettu palvelubussiliikenne. Suositut palvelubussit ovat Tampereen kaupungin palvelu joka osaltaan ylläpitää ikääntyneiden tamperelaisten terveyttä ja hyvinvointia eikä niiden toiminnasta ole määrättä laissa. Muissa Pirkanmaan kunnissa ei palvelubusseja ole ainakaan samassa laajuudessa. Maakunta tuskin bussien toimintaa ottaa vastuulleen ja Tampereen kaupungin pitää vastata palvelubussien toiminnasta myös sote-uudistuksen jälkeen. Tämä pitää huomioida Tampereen talousarviossa jatkossakin. Talousarviossa on huomioitava myös niiden lukuisten tamperelaisten järjestöjen toiminta joilla on suuri merkitys kaupunkilaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Maakunta ei järjestöjen taloudellista tukea ota vastuulleen vaan Tampereen kaupungin on jatkossakin vastattava järjestöjen tukemisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikkea muuta kuin merkityksetön aihe kuntavaaleissa – on turha kuvitella, että ne voitaisiin unohtaa. Maakunta- ja sote-uudistus tekevät niistä oikeastaan vielä aikaisempaa merkittävämmän aiheen. Palveluista on pidettävä huolta hallinnon ja organisaation muutoksista huolimatta.

Mikko Aaltonen

kaupunginvaltuutettu

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas

4 Kommentit

 • Pertti Östman 16/03/2017 19:25

  Moi Ikäimistenasoittenpuoltaminen on hienoasia mutta missä esim Kehitysvammaiset
  hyvä että saatiin noin 0 tulos KehitysvammaistenTukiryyssä osa muiisa Vammaijärjestöissä joudutiin kuulemmapienentämäänbudjettia.

  • Mikko Aaltonen 16/03/2017 19:32

   Terve
   Tällä kaudella on panostettu kehitysvammaisten asumiseen. Laitosasumista on purettu ja tuettua asumista lisätty. Kuljetuspalveluissa matkan omavastuuosuutta laskettiin aikaisemmasta kolmesta eurosta vastaamaan matkakortilla maksettavaa maksua. Järjestöjen tukeminen on samalla tasolla kuin aikaisempinakin vuosina. En nyt osaa sanoa mistä kaupungin toiminnasta järjestöjen budjettien pienentyminen johtuisi.

 • Vaalikoneen lukija 01/04/2017 05:51

  1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.
  Ehdokkaan kommentti

  Kuntaveroa tullaan laskemaan huomattavasti maakuntien aloittaessa työnsä.

  Hei! YLE:n vaalikoneessa sanot, että haluat panostaa hyvinvointipalveluihin. Ne maksavat. Miksi laskisit veroja, kun niitä ”ylimääräisiä” rahoja voisi sitten käyttää muihin palveluihin ja niiden parantamiseen, kun kerran ihmiset ovat jo tottuneita kyseiseen verotasoon? Verottavatko maakunta ja kunta sitten erikseen tulevaisuudessa?

  • Mikko Aaltonen 06/04/2017 18:43

   Kunta jatkaa verottamista matalammalla veroprosentilla. Maakunnan rahoitus tullaan keräämään valtion verotuksessa. Kuntien veroatasoa tullaan laskemaan valtion toimin maakuntahallinnon aloittaessa. Kunnat eivät voi kahtena ensimmäisenä vuotena itse päättää verotasostaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *