Sote-uudistukselle on vaihtoehtoja

Aamulehti julkaisi perjantaina 15.4.2016  mielipidepalstalla alla olevan minun ja Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusiston kirjoituksen. Sote uudistukselle olisi vaihtoehtoja eikä nykyisiin massiivisiin suunnitelmiin tarvitsisi mennä.

Kuntien välisellä yhteistyöllä saavutetaan sote-uudistuksen tavoitteet

Pitkään valmistellun sote-uudistuksen tavoitteiksi asetettiin alun perin yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulottaminen kaikille kansalaisille koko maassa. Tämän lisäksi uudistuksella tavoitellaan taloudellisia säästöjä. Maamme hallitus on ilmoittanut säästötavoitteen olevan kolme miljardia euroa. Uudistus on valtava ponnistus jossa koko kuntakenttä ja kaikki palvelut pyritään muuttamaan koko maassa samaan aikaan hyvin lyhyessä ajassa. Samalla kuntien kokonaisvastuu hyvinvointipalveluista katoaa kun sosiaali- ja terveyspalvelut erotetaan omaan organisaatioonsa, toimijoiden välille muodostuu uusi raja ja riski osaoptimoinnista kasvaa. Uudistuksessa vaatimus palveluiden valtakunnallisesta tasavertaisuudesta on ajanut paikallisen ihmistä lähellä olevan hyvinvoinnin kehittämisen edelle. Suuri muutos sisältää aina riskejä. Samat tavoitteet olisivatkin saavutettavissa kuntien välisellä yhteistyöllä pidemmän ajanjakson aikana ja pienemmillä riskeillä.

Tampereen ja Oriveden kaupungit aloittivat yhteistyön sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa vuonna 2014. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Oriveden palveluorganisaatio yhdistyi Tampereen organisaatioon ja Tampere on tuottanut palvelut myös Orivedelle. Yhteistyön aloittaminen kahden kaupungin välillä ei ollut kivutonta. Kahden organisaation ja organisaatiokulttuurin yhdistäminen luo aina haasteita. Voi vain kuvitella millaisia haasteita syntyy sote-uudistuksen kaltaisessa myllerryksessä jossa Tampereen ja Oriveden organisaatioihin verrattuna monin verroin useammat toimijat pitää yhdistää. Alkuvaikeuksista huolimatta yhteistyö alkoi sujumaan. Taustalla vaikutti molempien osapuolten halu yhteistyön toteuttamiseen ja muutoksen määrätietoinen johtaminen.

Vuodelta 2015 yhteistyö on tuonut merkittäviä tuloksia. Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset vähenivät 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenivät 11 prosenttia. Samaan aikaan asiakastyytyväisyys nousi ja palveluiden määrä lisääntyi. Nämä tulokset osoittavat, että kuntien välisellä vapaaehtoisella yhteistyöllä on mahdollisuus päästä merkittäviin taloudellisiin ja toiminnallisiin hyötyihin. Sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita on mahdollista saavuttaa kuntien omalla toiminnalla.

Suuren koko maan kattavan yhtäaikaisen sote-uudistuksen sijaan valtion tulisi antaa kunnille mahdollisuus toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita vapaaehtoisilla itse parhaiksi katsotuilla keinoilla. Samat keinot eivät voi olla hyviä kaikissa kunnissa ja maan kaikissa osissa. Kunnilla itsellään on asiantuntemusta löytää parhaat keinot. Valtion tulisikin suuren uudistuksen sijaan pohtia keinoja joilla voidaan kannustaa kuntia voimakkaasti yhteistyöhön jolla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä sekä parempi palveluiden taso.

Mikko Aaltonen
apulaispormestari Tampere

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja Orivesi

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *