Talous ja yrittäjyys

Presidentinvaalikampanjassaan Sauli Niinistö lainasi Vasemmistoliiton silloista kansanedustajaa Outi Ojalaa joka oli todennut, että vahva valtion talous on köyhän paras ystävä. Tätä hyvää toteamusta on lainannut myös valtionvarainministeri Jyrki Katainen. Hienoa olisi jos nämä kokoomuslaiset myös toteuttaisivat tätä viisautta käytännössä. Valtion velka näyttää aina kasvavan oikeiston päästessä määräämään talouspolitiikasta.

Kunnossa olevalla julkisella taloudella mahdollistetaan julkisten palveluiden tuottaminen. Talous on kaiken toiminnan edellytys ja kunnossa oleva talous on kunnollisen toiminnan edellytys. Jotta talous olisi kunnossa, on tulojen ja menojen vastattava toisiaan. Tuloja valtio ja koko julkinen sektori saa pääosin veroista, verotuksen on oltava kunnossa jotta tuloja saadaan menoja vastaava määrä. Toki verottaminenkaan ei ole itsetarkoitus ja liiallinen verotus haittaa koko talouden toimintaa. Viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana suomalaista verotusjärjestelmää on ajettu alas ja muutettu tasaveron suuntaan. Tämä on pienentänyt valtion tulokertymää. Samalla kuitenkin julkisia menoja ei ole hillitty ja toimintaa on jouduttu rahoittamaan lainalla. Toki nykytilanteessa oma osansa on nykyisellä talouden taantumalla mutta kehitys on alkanut jo ennen taantumaa.

SDP:n ollessa hallituksessa ja pitäessä valtionvarainministerin salkkua poistettiin varallisuusvero. Tämän jälkeen hallitukset ovat jatkaneet samalla linjalla. Verotuksesta on tehty suurituloisia suosivaa pienituloisten maksaessa suhteessa yhä suurempaa verotaakkaa. Pääsääntönä on ollut, että hyvätuloisten tulovero on keventynyt, mutta kunnallisvero, arvonlisävero ja kiinteistövero ovat kasvaneet. Hallituksen esittämä energiavero on myös luonteeltaan tasavero. Nämä välilliset verot ottavat suhteellisesti enemmän pienituloisilta kuin rikkailta.

Kunnallisvero ja pääomatuloista maksettava vero ovat jo nyt tasaveroja. Kunnallisvero muodostaa usein suurimman osan tavallisen palkansaajan veroista. Kaikki tulonsa pääomatuloista saava veronmaksaja maksaa tasaveroa jonka taso on verrattain alhainen tuloveroon nähden.

Pääomatuloja olisikin verotettava progressiivisesti. Uusina veroina voitaisiin ottaa käyttöön muun muassa arvopaperikaupan vero ja yli miljoonan euron omaisuuden varallisuusvero. Alle 10 000 euron vuositulot on muutettava verottomiksi. Nämä verouudistukset parantaisivat julkisen talouden tilaa ja tekisivät verotuksesta oikeudenmukaisempaa.

Oikeisto on vahvan taloudenpitäjän lisäksi aina pyrkinyt esiintymään yrittäjyyden tukijana. Tässäkin kuten talouden kohdalla todellisuus näyttää varsin toisenlaiselta. Yrittäjyyden tukeminen on käytännössä tarkoittanut suurituloisten verotuksen keventämistä ja suurten yritysten toiminnan tukemista. Pienyrittäjät ja pienet aloittavat yritykset ovat jääneet huomiotta vaikka juuri niitä tulisi tukea jotta uutta yritystoimintaa syntyisi ja uudet yritykset kehittyisivät. Kannustimet ovat kohdistuneet jo valmiiksi menestyneisiin yrittäjiin ja yrityksiin. Suurien ja menestyneiden yritysten toimintaa ei pidä hankaloittaa niillä on usein merkitystä suurina työllistäjinä sekä verojen maksajina valtion tukitoimia tai kannustimia ne eivät kuitenkaan useinkaan tarvitse.

Valtion toiminnan tulisikin yrittäjyyden osalta suuntautua enemmän pienten ja aloittavien yritysten tukemiseen. Näin maahan luotaisiin uusia yrityksiä, työpaikkoja ja talouteen uutta toimeliaisuutta. Alle 10 000 euron vuositulojen muuttaminen verottomiksi auttaisi monia itsensä työllistäviä pienyrittäjiä. Harmaan talouden kitkeminen auttaisi myös rehellisesti toimivia yrityksiä menestymään.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *