Tampere luopuu tilaaja-tuottaja-mallista

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 14.12.2015. Kokouksen isoimpana aiheena oli kaupungin uusi toimintamalli, eli mitä paljon arvostelua saaneen tilaaja-tuottaja-mallin tilalle tulee.

Viime kuntavaaleihin lähdettäessä vuonna 2012 Tampereen Vasemmistoliiton vaaliohjelmaan kirjattiin seuraava kappale:

”Tampereen vasemmisto edellyttää, että tilaaja-tuottaja-mallin tarkoituksenmukaisuus on arvioitava seuraavan valtuustokauden aikana. Malin järkevyys ja vaikutus kaupungin talouteen sekä palveluiden laatuun on selvitettävä. selvityksen jälkeen on arvioitava mallin hyviä ja huonoja puolia sekä niiden keskinäistä suhdetta ja päätettävä mallin käytöstä tulevaisuudessa.”

Tampereella on toimittu juuri niin kuin vaaliohjelmassamme edellytimme. Tilaaja-tuottaja-malli on tutkittu mm. Tampereen yliopiston toimesta ja tuloksista on tehty johtopäätökset. Mallista ollaan luopumassa ja tilalle luodaan uusi toimintamalli. Olemme jälleen onnistuneet vaikuttamaan Tampereen kaupungin toimintaan.

Valtuustossa toimintamallista käydyssä keskustelussa hämmentävintä oli, että heti alkuun tilaaja-tuottaja-mallin suurina kriitikoina aina esiintyneet perussuomalaiset pyörsivät puheensa ja olivat sitä mieltä, että siitä ei pitäisikään luopua! Itse en oikein moista täydellistä käännöstä voi ymmärtää. Yhtenä perusteluna mielipiteen muuttumiselle oli väite, että emme voi olla varmoja toteutuuko sote-uudistus. Huvittavaa, että uudistuksen toteutumista epäillään puolueen riveistä joka on itse hallituksessa mukana toteuttamassa uudistusta. Tosin tuntien hallituksen päätöksentekokyvyn ja herkkyyden perua omia päätöksiään voi uudistuksen toteutumisesta olla huolissaan.

Keskustelun edetessä tilaaja-tuottaja-mallia arvosteltiin ja varovaisesti kiiteltiinkin sekä esitettiin epäilyksiä uuden mallin suhteen. Tilaaja-tuottaja-mallissa hyvää on ollut muun muassa kustannustietoisuuden kasvaminen ja kulujen saaminen näkyville joten aivan täysin turha sekään ei ole ollut. Nyt on kuitenkin aika liikkua eteenpäin ja kohti sote-uudistuksen jälkeistä aikaa jolloin kunnan rooli on hyvin toisenlainen.

Toimintamallin lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa maankäytön ja kaavoituksen asioita. Kokous oli kuitenkin inhimillisen mittainen ja se saatiin lopetettua ajoissa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *