Tampere luottaa vain ulkoistamiseen

Aamulehti julkaisi sunnuntaina 28.11.2010 mielipidekirjoitukseni Tampere kehittää toimintaa ulkoistamalla. Kirjoituksen alkuperäinen otsikko oli toimituksessa vaihdettu toiseen muotoon. Alla kirjoitukseni:

Tampere luottaa vain ulkoistamiseen

Tampereen kaupunginvaltuus päätti kokouksessaan 24.11.2010 jättää pöydälle esitykset Tampereen Infratuotanto ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosten toiminnan kehittämisestä. Toteutuessaan esitykset tarkoittaisivat infratuotannon osalta kaupungin omistaman asfalttiaseman myymistä, liikennevalotoiminnan siirtämistä kaupungin omistamalle Tampereen Vera Oy:lle, kasvihuoneiden toiminnasta luopumista ja maankäytön suunnittelun uudelleen järjestelyjä. Kaupunkiliikennettä, tutummin Liikennelaitosta, koskevat esitykset tarkoittaisivat, että vuonna 2012 kilpailutuksen yhteydessä tehdään kaluston ja henkilöstön liikkeen luovutus eli toimintaa ulkoistetaan.

Kaupunginhallituksessa saatiin Vasemmistoliiton aloitteesta hyväksytyksi esitys, että kasvihuoneiden toimintamahdollisuudet osana perustettavaa sosiaalista yritystä selvitetään. Kasvihuoneiden toiminta siis jäisi kaupungin toiminnaksi ja ulkoistuksien ulkopuolelle.

Esityksissä puhutaan toiminnan kehittämisestä. Kehittämistä ei pidä vastustaa, se on järkevän toiminnan ehto ja myös kaupungin toimintaa tulee kehittää, jotta se vastaa nykyisiä vaatimuksia. Tampereen kaupungilla ”kehittäminen” tarkoittaa kuitenkin usein oman tuotannon alasajoa ja toiminnan ulkoistamista. Rehellisempää olisikin kehittämisen sijasta puhua suoraan ulkoistamisesta.

Kaupungin henkilöstön kannalta nämä esitykset tarkoittavat suuria henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövähennykset toteutuisivat eläköitymisen myötä ja osalle työntekijöistä etsittäisiin uusia töitä kaupungin organisaation sisältä. Henkilöstön kannalta on väärin, ettei heille annettu mahdollisuutta osoittaa omia kykyjään liikelaitosten kehittämisessä. Henkilöstö oli sitoutunut toiminnan kehittämiseen, mutta oman toiminnan kehittämisen sijasta mentiin suoraan ulkoistamiseen.

Oman tuotannon vertailua ulkopuoliseen tuotantoon vaikeuttaa se, että Tampereen kaupunki ei pysty tuottamaan vertailukelpoista tietoa omasta tuotannostaan. Koska laskenta ei ole kunnossa, ei voida omaa tuotantoa varmuudella vertailla ulkopuoliseen tuotantoon. Päätökset perustuvatkin ideologiseen olettamukseen, jossa julkinen on huono ja yksityinen on hyvä. Mahdollisista kustannussäästöistä ei ole näyttöä.

Ulkoistamisen seurauksena myös päätösvalta ja seurannan mahdollisuus karkaa kauemmaksi päättäjiltä, eli kaupunginvaltuustolta. Tampereen kaupungilla on jo nyt ollut ongelmia ulkopuolisten palvelutuottajien valvonnassa. Ennen ulkoistamisten jatkamista on Tampereen kaupungin pystyttävä tuottamaan luotettavaa tietoa oman toiminnan kustannuksista, jotta omaa tuotantoa voidaan vertailla ulkopuoliseen tuotantoon. Palvelusopimusten valvonta on myös saatava kuntoon.

Kaupunginvaltuuston päätös Infratuotantoa ja Kaupunkiliikennettä koskevien esitysten pöytäämisestä antaa kaivattua aikaa pohtia esitysten järkevyyttä uudestaan.

Mikko Aaltonen

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *