Tampereen talousarviossa on riskejä hyvinvoinnin kannalta

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 13.11.2017 käsittelemään vuoden 2018 talousarviota. Talousarvion valmistelu oli hyvin hankalaa ja Vasemmistoliiton ryhmä oli lähellä esittää muutoksia talousarvioon koska ryhmämme kantoja ei juurikaan kuunneltu ryhmien välisissä neuvotteluissa. Asiasta kirjoitti mm. Tamperelainen. Päätimme kuitenkin kannattaa talousarviota jotta voisimme olla ensivuonna mukana vaikuttamassa siihen miten talousarviota toteutetaan. Toinen merkittävä asia jonka vuoksi päätimme kannattaa talousarviota olivat perustettavat köyhyystyöryhmä ja päihdehuolllon työryhmä.

Talousarviokokous kesti yli seitsemän tuntia ja päivän aikana kuultiin monia puheenvuoroja. Vasemmistoliiton ryhmän jäsenet käyttivät monta hyvää puheenvuoroa niistä asioista jotka meitä talousarviossa huolestuttavat. Muista ryhmistä käytetyt puheenvuorot olivat vaihtelevan tasoisia osa hyviä ja osan kohdalla ihmetteli oliko puhuja ollenkaan lukenut talousarviota. Muutoksia talousarvioon esitti ainoastaan Aarne Raevaara. Hänellä oli yli kaksikymmentä muutosesitystä joista jokainen hylättiin äänin 66-1.

Alla kokouksessa pitämäni ryhmäpuheenvuoro.

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, hyvät tamperelaiset!

Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään Tampereen kaupungin strategiaa ja talousarviota vuodelle 2018. Kaupungin strategia perustuu pitkälti pormestariohjelmalle jota myös Vasemmistoliitto oli kirjoittamassa yhdessä muiden ryhmien kanssa. Tämä tarkoittaa, että myös meidän ryhmämme kädenjälki näkyy pormestariohjelmassa ja sitä myötä myös strategiassa. Strategiassa tavoitteiksi nostetaan muun muassa hyvinvointierojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, koulutus, työllisyyden parantaminen, kansainvälistyminen ja kaupunkikehitys. Strategia antaa hyvät mahdollisuudet Tampereen kehittämiseen ja olemme valmiit tukemaan sen tavoitteita.

Tampereen kaupungin talousarviota on tänäkin vuonna valmisteltu hyvin vaikeassa tilanteessa. Talous on kehittynyt parempaan suuntaan ja muun muassa työttömien määrä on laskenut. Vaikutukset näkyvät osaltaan myös kaupungin taloudessa mutta vaikutus ei ole toistaiseksi ratkaiseva. Kaupungin tulot ja menot ovat edelleen epätasapainossa. Tilannetta kuvaa myös se, että talousarvioesitys on laadittu alijäämäiseksi. Talouden epätasapaino ei johdu kaupungin kasvaneista menoista vaan edelleen tulojen kehityksestä. Talousarvioesityksessä menojen kasvu on vähäistä ja toteutunutkin menojen kasvu on viime vuosina ollut maltillista.

Kaikesta huolimatta talousarvioesitykseen on saatu monia positiivisia asioita. Tällaisia ovat mm. perusopetuksen joustava alueellisen mallin resursoinnin malli yhdenvertaisuuden edistämiseksi, syömishäiriöyksikön perustaminen, ikäihmisten kotihoidon henkilöstömäärän lisääminen ja monet muut tamperelaisten arkea ja hyvinvointia tukevat asiat. Hyviä ja mainitsemisen arvoisia tavoitteita ovat muun muassa lasten fyysisien toimintakyvyn parantaminen ja kirjastojen kävijämäärien kasvattaminen. Kaupunkikehityksen kannalta talousarvioesitys sisältää monia ryhmämme kannattamia hankkeita kuten Hiedanrannan kehittämisen ja raitiotiehankkeen jatkamisen. Kulttuuripääkaupunkihanke on myös ryhmämme mielestä erittäin hyvä ja on positiivista, että siihen on panostettu kunnolla.

Talousarvio lupaa paljon kaupungin kehittämisestä ja palveluiden parantamisesta mutta antaako se eväitä näiden lupausten toteuttamiseen?

Talousarvioesityksen ongelmana on menojen budjetointi. Vasemmistoliiton ryhmää huolestuttaa erityisesti hyvinvointipalveluiden budjetointi talousarvioesityksessä. Nämä ovat niitä palveluita joita tamperelaiset eniten tarvitsevat ja niitä palveluita joita kaikista hankalimmassa asemassa olevat tamperelaiset tarvitsevat. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle budjetoidut toimintamenot ovat 777 milj. euroa. Tämä on noin 40 milj. euroa vähemmän kuin lautakunnan vuoden tilinpäätösennuste vuodelle 2017. Miten tämä ero kurotaan umpeen vaarantamatta palveluita? Ryhmämme on huolestunut tästä ristiriidasta pormestariohjelman, strategian ja talousarvion välillä.

Tästä ristiriidasta ja talousarvioon sisältyvistä riskeistä huolimatta ryhmämme haluaa olla mukana vaikuttamassa pormestariohjelmaan ja strategiaan sisältyvien hyvien ja meille tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Haluamme olla varmistamassa, että pormestariohjelmassa tamperelaisille tehdyt palvelulupaukset toteutuvat. Meille tärkeitä lupauksia ovat muun muassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyminen, omaehtoisen ja matalan kynnyksen kulttuurin mahdollistaminen, hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja ikäihmisten palvelutason säilyttäminen. Omalta osaltaan ryhmämme haluaa myös varmistaa, että muutkin ryhmät ovat sitoutuneet myös näihin pormestariohjelman tavoitteisiin.

Erityisen tyytyväinen ryhmämme on siihen, että vaatimamme köyhyystyöryhmä perustetaan. Näemme työryhmän tärkeänä osana pormestariohjelmaan kirjattujen köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämisen ja syrjäytymisen ehkäisy -tavoitteiden saavuttamisessa. Toivommekin, että työryhmä saa laajaa tukea sekä tarvitsemansa resurssit pormestariohjelman kirjausten saavuttamiseksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy strategian ja talousarvioesityksen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *