Terveys ja toimintakyky vuonna 2016

Lähetin kaupunginvaltuuston jäsenille ja varajäsenille alla olevan raportin siitä mitä vastuulleni kuuluvissa terveysttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa tapahtui vuonna 2016. Samanlainen raportti on tulossa vielä ikäihmisten palveluiden osalta.

Fysioterapeuttien suoravastaanotot aloitettiin ja omalääkärijärjelmästä luovuttiin

Terveysasemien toiminnassa luovuttiin alueisiin perustuvasta väestövastuumallista huhtikuun alusta lähtien. Kahdella terveysasemalla oltiin pilotoitu toimintaa jo muutaman vuoden ajan. Muutos oli merkittävä, sillä samalla aloitettiin listautumismalli, jossa paljon palveluja tarvitseville suositellaan listautumista omalle lääkärille. Satunnaisesti palveluja tarvitseville tarjotaan omalta terveysasemalta parhaiten asiakkaan tarvetta vastaavaa aikaa, jolloin esimerkiksi lääkäri voi vaihtua.

Alaselkä-, lantio- ja alaraajaoireisten potilaiden suoravastaanottotoiminta alkoi huhtikuussa 2016 avokuntoutuksessa. Palvelussa lääkärin tehtäviä siirtyi fysioterapeutille tuki- ja liikuntaelinasioissa. Fysioterapeutin suoravastaanotolle ohjautui terveyspalvelujen neuvonnan kautta sovittujen kriteerien mukaisesti 460 potilasta. Vastaanottoaikoja saa akuuttiin tarpeeseen nopeasti. Kustannuksia säästyy, kun vaivan kroonistuminen voidaan ehkäistä ennalta, ja lääkäriaikoja vapautuu muille potilasryhmille. Myös asiakastyytyväisyys kasvaa nopean hoitoon pääsyn myötä.

Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta pitkäaikaissairaille alkoi vuoden alussa. Ensimmäisenä vuotena koulutettiin neljä vertaisohjaajaa ja kolmessa ryhmässä oli yhteensä 28 osallistujaa. Työttömien voimavarapäivä järjestettiin neljännen kerran kaupungin eri yksiköiden ja järjestöjen yhteistyönä. Tapahtumaan osallistui noin 200 kävijää.

Ension ensimmäinen kokonainen vuosi onnistui

Matalan kynnyksen Ensiohjaus Ension alkoi kesäkuussa 2015 Kaupin sairaalan tiloissa. Käyntejä oli 1062 kesä- joulukuussa vuonna 2015. Kävijöinä oli 621 eri asiakasta. Vuonna 2016 käyntien määrä oli 3575. Muutto Sarvikselle ja toiminnan vakiintuminen on todennäköisesti vaikuttanut kävijämäärien lisääntymiseen. Ensiosta ohjataan potilaita lähetteellä psykiatrian poliklinikoille, päihdekeskukseen, perusterveydenhuoltoon mielenterveystyöparille ja päihdehoitajalle, A-klinikkasäätiön palveluista erityisesti Nuorisoasemalle sekä kolmannelle sektorille. Ensio huolehtii hoitosuunnitelmien laatimisesta hoidon porrastusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon kanssa käydään aktiivisesti keskustelua rajapinnoista ja potilaiden ohjaamisesta oikeille hoitopoluille.

Työnjako jatkui Hatanpään ja Taysin välillä

Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan välinen työnjako eteni. Urologiset toimenpiteet keskitettiin Taysiin ja vastaavasti rintasyöpäkirurgiset toimenpiteet siirrettiin Hatanpään sairaalaan. Lisäksi Tampereen kaupungin ja Taysin sukupuolitautien poliklinikoiden toiminnot yhdistettiin. Keskittämällä toimintoja tavoitellaan tehokkuutta ja parempaa hoidon laatua.

Tehdyt toimenpiteet yhdessä mahdollistivat erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusten laskun vuonna 2015. Vuoden 2016 loppupuoliskolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset kääntyivät kuitenkin uudelleen merkittävään kasvuun, ja ennusteen mukaan PSHP:n tilaus tulee ylittymään noin 3 milj. eurolla.

Tavoitteena oli saavuttaa PSHP:n tilauksesta säästöä, jolla olisi voitu rahoittaa Hatanpään sairaalan lisääntynyt palvelutuotanto, ja siitä seurannut palvelutilauksen ylitys vuonna 2016. Hatanpään sairaalan palvelutilaus ylittyy ennusteen mukaan noin 3,7 milj. euroa. Merkittävästi kasvaneiden suoritemäärien vuoksi ylitys olisi ollut vielä huomattavasti suurempi, ellei Hatanpään sairaala olisi tehostuneen toimintansa ja kasvaneiden volyymien vuoksi pystynyt alentamaan hintoja vuonna 2016.

Vuosi 2016 oli myös juhlavuosi, koska Hatanpään sairaala täytti 100 vuotta. Mittavasta remontista huolimatta hoidettujen potilaiden määrä lisääntyi kaikilla palvelulinjoilla ja yksiköissä. Kaupunki on strategisesti valinnut selkeän suunnan kohti tulevaa maakuntauudistusta, jossa sairaala- ja kuntoutuspalvelut tulee olemaan merkittävä palvelujen tuottaja Pirkanmaalla.

Kehitysvammaisten perhehoitoa ja asumispalveluja tehostettiin kuntien yhteistyöllä

Tampereen kaupungin hallinnoima Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikkö koordinoi kehitysvammaisten perhehoitoa Pirkanmaalla. Pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettiin yksikön kautta kuusi kehitysvammaista aikuista vuonna 2016. Tilapäiseen perhehoitoon sijoitettiin 39 kehitysvammaista henkilöä, ja kotiin annettavaa perhehoitoa järjestettiin kahdeksalle kehitysvammaiselle. Yksikön toiminta-alueella on 27 pitkäaikaista perhekotia (vuonna 2015 23) ja 76 tilapäistä perhekotia (vuonna 2015 62). Ikäihmisten perhehoito yhdistettiin samaan yksikköön syksyllä 2016.

Maaliskuussa aloitti Vuoreksessa toimintansa 14-paikkainen, seutukunnallinen, haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten asumisyksikkö Vuorenkilpi.

Uusia asumishankkeita suunniteltiin Raholaan, Härmälänrantaan sekä Orivedelle eri toimijoiden kanssa, suunnittelussa on ollut mukana myös kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan. Uudet yksiköt on tarkoitettu lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille.

Kaupungin kehitysvammahuollon ja kulttuuripalvelujen yhteistyötä tiivistettiin järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu muutti uusiin tiloihin

Huoltsu on matalan kynnyksen päivätoimintapaikka päihteiden ongelmakäyttäjille. Uudet tilat Viinikassa avattiin syyskuussa. Asiakkaat voivat olla siellä päihtyneinä, mutta päihteiden käyttö sisätiloissa on kiellettyä. Huoltsu on avoinna arkisin. Siellä voi ruokailla, juoda kahvia, peseytyä, vaihtaa vaatteet, levätä ja nukkua, pestä ja kuivata pyykit, saada terveysneuvontaa ja sosiaalipalveluihin ohjausta sekä saada pienimuotoisia hoidollisia toimenpiteitä. Eri yhteistyötahojen kanssa järjestetään virike- ja ryhmätoimintaa. Asiakkaiden ja henkilökunnan kesken pidetään viikoittaiset yhteisökokoukset.

Huoltsu tekee tiivistä yhteistyötä poliisin sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa. Asiakkaita ohjataan kadulta päivätoimintakeskukseen.

Huoltsulla on neljä työntekijää. Asiakaskäyntejä oli syyskuun 2016 alusta 5 088 (koko vuonna 13 323).

Sosiaalinen luotto

Tampereella asuvat voivat saada sosiaalista luottoa. Se on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla mm. luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista. Luoton saamisen edellytyksiä on, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin ja että velkojen kokonaistilanne tulee järjestetyksi. Luottoja myönnettiin 17 henkilölle vuonna 2016.

Aktiivipassin käyttö lisääntyy

Aktiivipassi on kaupungin myöntämä 50 euron arvoinen arvolippu, josta passin haltija maksaa viiden euron omavastuuosuuden. Aktiivipassia voivat hakea 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea viimeisen 12 kuukauden aikana. Etuus voidaan myöntää enintään kaksi kertaa vuoden aikana. Tampereen joukkoliikenteen matkakorttiin ladattavalla aktiivipassilla voi kulkea kaupungin joukkoliikenteen busseilla (vyöhyke A-B) ja maksaa käynnit kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin. Aktiivipassi myönnettiin 4316 asiakkaalle vuonna 2016.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *