Tilinpäätös ja vesihuolto valtuustossa

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui 27.5.2013. Kirjoitan asiasta vasta nyt koska viime viikko oli niin kiireinen, että en löytänyt aikaa blogin päivittämiselle. Onneksi nyt tilanne on sellainen, että pääsen koneen ääreen hetkeksi rauhassa kirjoittamaan.

Kokouksessa käsiteltiin monta tärkeää asiaa. Näistä ensimmäinen oli tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Kaupungin tilinpäätös on lohdutonta luettavaa. Talous on lähes 30 miljoonaa euroa alijäämäinen ja ilman vuoden aikana saatuja satunnaistuottoja kuten myyntivoittoja se olisi yli 40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Menot kasvavat edelleen tuloja nopeammin ja talouden tasapainottamiselle on tarvetta. Tarkastuslautakunta nosti esiin monia epäkohtia kaupungin toiminnassa joista merkittävimmät olivat lastensuojelun lainvastainen tila ja työttömyys. Näiden asioiden korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Työttömyyden osalta apua tarvitaan talouskasvulta mutta paljon voidaan tehdä kaupungin ominkin toimin, lastensuojelun hoitamiseen riittävät kaupungin omat toimet.

Kokouksessa saatiin puhetta aikaiseksi niin paljon, että kaupunkistrategian lähetekeskustelu päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Tämä on hyvä sillä koko valtuustokauden voimassa oleva strategia ansaitsee kunnon käsittelyn.

Viimeisenä ja hankalana asiana oli takauksen myöntäminen Nurmin vesihuolto-osuuskunnalle Hirviniemen vesihuollon rakentamiseen. Asian taustalla on ELY-keskuksen edeltäjän Ympäristökeskuksen Tampereen kaupungille asettama velvoite järjestää Hirviniemen vesihuolto. Tilanne on ollut vuosia lainvastaisessa tilassa ja vesihuolto on hoidettava tavalla tai toisella. Parhaaksi tavaksi on katsottu, että lähialueella toimiva osuuskunta laajentaa aluettaan ja hoitaa Hirviniemenkin alueen. Tämä järjestelyn on laskettu olevan asukkailla halvempi vaihtoehto kuin se, että Tampereen vesi rakentaisi alueelle putken. Tampereen veden rakennushankkeita kaupunki ei voisi subventoida ja kaikki kustannukset jakautuisivat asukkaille. Osuuskunnan toteuttamassa mallissa kaupunki voi avustaa niitä kiinteistöjä joiden kohdalla kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi ja myöntää vapautuksen niille kiinteistöille jotka ovat vesihuoltonsa jo järjestäneet omilla laitteillaan. Ikäväksi päätöksen teki se, että hankkeella on alueella vastustajia eikä päätös ollut helppo. Asiasta kuitenkin päätettiin esityksen mukaan ja takaus myönnettiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *