Tunnelista on irtauduttava

Alla kaupunginvaltuustossa 16.9.2013 pitämäni ryhmäpuheenvuoro Rantaväylän pitkätunnelihankkeeseen liittyen:

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, pormestari, hyvät valtuutetut ja tamperelaiset.

Kaupunginvaltuuston on tekemässä merkittävää päätöstä Rantaväylän tunnelista. Asiaa on käsitelty jo pitkään ja päätös on syytä saada vihdoinkin aikaiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannatti Rantaväylän pitkää tunnelia edellisellä valtuustokaudella kuten suurin osa valtuustosta. Kanta kuitenkin muuttui viime kaudella tunnelivastaiseksi ja on edelleen pysynyt tunnelin vastaisena. Kuten kaikissa hankkeissa niin myös Rantaväylän pitkä tunneli –hankkeessa on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviä puolia ovat mahdollisuus rakentaa rantaa ja saada Särkänniemen alue paremmin muun kaupungin yhteyteen. Huonoja ja epävarmoja puolia on kuitenkin huomattavasti enemmän ja se onkin syynä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tunnelikannan muuttumiseen kielteiseksi.

Tunnelihankkeen edetessä on kustannusarvio kasvanut huomattavasti alkuperäisestä arviosta. Ensimmäinen arvio oli 120 miljoonaa euroa ja nyt olemme 180 miljoonassa eurossa. Kaupungin ei tässä hankkeessa kuitenkaan pitäisi maksaa koko summaa koska valtio avustaisi hanketta. Siitä huolimatta on kyse huomattavasta summasta. Nykyisessä taloustilanteessa olemme Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä kokeneet mahdottomaksi perustella tällaisten summien käyttämistä tunnelihankkeeseen. Osa tunnelinrahoituksesta pitäisi saada Ranta-Tampellan alueen rakentamisen kautta. Tämä on kuitenkin epävarmaa koska nykyisessä taloustilanteessa ei ole mitään takeita siitä, että huoneistoja saadaan ennakkomyytyä niin että rakentaminen todellisuudessa alkaa ja jos rakentaminen ei ala niin kaupunki jää ilman tuloja. Tämä rakentaminen saattaa olla myös pois muilta kaupungin kehittyviltä alueilta kuten Vuoreksesta ja Niemenrannasta. Nykyinen hinta-arvio ei myöskään huomioi Näsinkallion liittymän kustannuksia jotka tulevat oleman useita kymmeniä miljoonia euroja. Tällä perusteella katsomme hankkeen aivan liian kalliiksi sen todelliseen tarpeeseen verrattuna.

Tunnelihanke ei myöskään ole Tampereen ainoa merkittävä suuri investointi. Meillä on vireillä muun muassa kaupunkiraitiontien rakentaminen ja jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Molemmat näistä hankkeista ovat kustannuksiltaan suuria ja niillä on huomattavasti tunnelia suurempi merkitys tavallisen tamperelaisen arkipäivän kannalta. Näitä suuria hankkeita ei ole Tampereella asetettu tärkeysjärjestykseen. Vasemmistoliiton tärkeysjärjestyksessä tunneli ei ole ensimmäisellä sijalla eikä toisellakaan. Tampereella olisi myös paljon korjausinvestointeja tehtävänä. Monissa päiväkodeissa ja kouluissa on sisäilmaongelmia jotka on korjattava. Lisäksi monet muut kohteet kuten tieverkko kaipaavat kunnostusta. Näistä kohteista löytyisi myös työtä paikallisille rakentajille jota tunnelin on väitetty tuovan.

Rantaväylän tunnelihanke edustaa sinällään menneen maailman yksityisautoiluun perustuvaa ajattelua. Autoilu todennäköisesti kasvaa kaupunkiseudulla vielä jonkin aikaa ja sen kasvu on varmaa jos tuemme kasvua liikennesuunnittelulla kuten tunnelilla. Autojen määrän kasvu ei pysähdy jos emme puutu asiaan liikenneväylien ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Jos autoilusta tehdään entistä sujuvampaa kasvaa sen määrä varmasti. Meidän ei pidä tehdä yksityisautoilua suosivia hankkeita vaan kehittää joukkoliikennettä. Tunnelin suuaukoille suunnitellut rampit vievät kohtuuttomasti tilaa ja ovat kaupunkikuvallisesti kammottavia. Kilometrin päähän Keskustorista ei pidä rakentaa eritasoliittymiä ne eivät kuulu kaupungin keskustaan. Esimerkiksi Tukholmassa ollaan valmistelemassa keskustaan 60-luvulla rakennettujen autoramppien purkamista, Tampereella niitä aletaan vasta rakentamaan. Onkin uhkana, että tunneli osoittautuu hyvin nopeasti tarpeettomaksi ihmisten liikkumisen siirtyessä entistä enemmän joukkoliikenteen varaan ja Rantaväylän tunnelista tulee uusi uittotunneli kehityksen ajaessa sen ohitse pian valmistumisen jälkeen. Suunnitellut kiertoliittymät vievät kohtuuttomasti tilaa ja niiden alle menetetäänkin aivan liikaa alueita jotka voitaisiin käyttää rakentamiseen tai kaupunkilaisten virkistäytymiseen. Mustanlahden alueelle tulevaisuudessa rakennettava Näsinkallion liittymä estää yhden tunnelihankkeen harvoista hyödyistä toteutumisen eli Särkänniemen alueen paremman yhdistämisen muuhun kaupunkiin.

Rantaväylän tunnelihanketta on viety eteenpäin allianssimallilla. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että tämä malli on ollut askel parempaan tunnelin valmisteluprosessissa. Se ei kuitenkaan ole poistanut tunnelihankkeen edellä mainittuja ongelmia. Jo mainittujen tunnelin huonojen puolien lisäksi listaan voidaan vielä lisätä mahdolliset Tampellan rannan ympäristöriskit, tunnelin huollon toimivuuden mahdolliset ongelmat kuten Karkunvuoren tunnelissa ja liikenteen ruuhkautumisen tunnelia seuraavissa risteyksissä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että Rantaväylän pitkä tunneli –hankkeessa on huomattavasti enemmän huonoa kuin hyvää ja että tunnelihanke edustaa menneen maailman kaupunkisuunnittelua. Näillä perusteilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastustaa tunnelihanketta ja kehottaa Tampereen kaupunki aloittamaan neuvottelut hankkeesta irtautumiseksi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *