Työssäkäyvät köyhät

Aamulehti nosti sunnuntaina 5.9.2010 Asiat-liitteessään esille tärkeän aiheen: työssäkäyvien köyhyyden. Työssä käyvien köyhyydellä tarkoitetaan tilannetta jossa ihminen tekee työtä mutta ei tule toimeen palkallaan. Palkkatulojen lisäksi joudutaan turvautumaan toimeentulotukeen jotta arjesta selvitään. Taustalla on osa-aikaisen työn tekeminen ja kokopäivätyön puuttuminen mikä on yleistä erityisesti kaupan alalla. Työnantajat teettävät osa-aikatyötä monesta syystä. Työntekijän kannalta oleellista on kuitenkin se, että kokopäivätyötä ei saa vaikka sellaista haluaisikin ja työtuntien jäädessä vähäisiksi jäävät tulot liian pieniksi.

Työssäkäyvien köyhyyteen on kiinnitetty huomiota Suomessa vasta viime vuosina. Ilmiö on kuitenkin tuttu muualta maailmasta erityisesti Yhdysvalloista. Barbara Ehrenreich kirjoitti asiasta kirjassaan nälkäpalkalla (WSOY 2003). Yhdysvaltoihin verrattuna ilmiö on Suomessa vielä verrattaen pieni, mutta koskee kuitenkin jo tuhansia ihmisiä.

Tampereella on riemuittu uusien kauppakeskusten avaamisista ja niiden tuomista työpaikoista. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kuitenkin huomautti keskusteluissa, että monet näiden keskusten luomista työpaikoista ovat juuri osa-aikaisia ja kausiluontoisia eivätkä takaa työntekijöille riittävää toimeentuloa. Ongelma ei koske pelkästään palkansaajia vaan myös pienyrittäjiä. Itsensä työllistävistä yrittäjistä 17 prosenttia eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2008 (Taloussanomat 7.8.2010).

Aamulehden jutussa toimittaja kirjoittaa työssäkäyvien köyhien määrään liittyen: ”Ehkä päättäjiäkään nämä luvut eivät kiinnosta”. Tämä ei pidä kuitenkaan kaikilta osin paikkaansa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Minna Sirnö puuttui asiaan jo vuonna 2007 hallitusneuvotteluja kommentoidessaan. Vasemmistoliitto on pitänyt asiaa esillä jatkuvasti tämän jälkeenkin. Toimittaja varmaan tarkoittikin ”päättäjillä” hallituspuolueita.

Työssäkäyvien köyhyyden poistamisen keinoina voidaan käyttää 10 euron minimituntipalkkaa ja alle 10 000 euron vuositulojen verottomuutta. Työnantajien tulisi myös puuttua asiaan. Monilla suurilla yrityksillä on yhteiskuntavastuuohjelmia yms. joissa sanotaan paljon yleviä asioita toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista ja työntekijöiden asemasta. Yritysten tulisi myös noudattaa itselleen asettamia tavoitteita.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *