Valtuusto puhui taloudesta mutta ei tunnelista

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 22.10.2012. Kokouksen asialistalla oli muun muassa kaupungin välitilinpäätös ja lausunto Rantaväylän tunnelia koskevista valituksista. Itse epäilin, että kokouksesta tulee pitkä koska kuntavaaleihin oli aikaa ainoastaan viikko. Toisin kuitenkin kävi eikä kokous venynyt erityisen pitkäksi.

Eniten kokouksessa puhuttivat kaupunginhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämiin huomioihin ja kaupungin välitilinpäätös. Välitilinpäätös on aikalailla karua luettavaa. Kaupungin tilinpäätös tulee toteutumaan talousarviota huonompana ja vaikka säästötoimenpiteillä on pystytty jonkin verran vaikuttamaan menojen kasvuun ei menojen karsinnassa ole onnistuttu kunnolla. Kaupungin menot kasvavat edelleen tuloja nopeammin ja talous on epätasapainossa. Pormestari Nieminen on viime aikoina kertonut moneen kertaan, että Tampere on Suomen suurista kaupungeista vähävelkaisin. Tämä on sinällään hyvä asia vaikka emme velalla muiden kaupunkien kanssa kilpailekaan. Velkaa sietääkin olla vähän koska velanotto alkaa nopeutua todella paljon jos kaikki suunnitteilla olevat suuret hankkeet todella toteutetaan. Omassa puheenvuorossani epäilin, että alhainen velka voi myös tarkoittaa korjausvelan olemassa oloa eli että kaupunki ei ole korjannut esimerkiksi rakennuksia ja katuverkkoa siinä tahdissa kuin olisi pitänyt. Apulaispormestari Hanhilahti (Kesk.) myönsi, että korjausvelkaa kaupungilla on noin 100 miljoonan euron edestä.

Talouden tasapainottaminen vaatii tekoja ja pienillä teoillakin on merkitystä. Omassa puheenvuorossani kerroin, että tällaisen teon Vasemmistoliitto sai aikaan neuvoteltaessa vuoden 2012 talousarviosta. Vasemmistoliiton esityksestä ja muiden niin sanotussa budjettisovussa olevien ryhmien tuella saatiin talousarvion sisällä siirrettyä 500 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuudesta pitkäaikaistyöttömien aktivointiin. Olimme pitkään väittäneet, että tämä tuo säästöjä kaupungille ja ehkäisee syrjäytymistä. Kokemus on osoittamassa väitteemme todeksi. Kun kaupunki ohjaa pitkäaikaistyöttömiä esimerkiksi koulutukseen ja työkokeiluihin ei kaupungin tarvitse maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta ja raha voidaan käyttää näihin aktivointitoimenpiteisiin. Työttömien aktivointi on kuitenkin halvempaa kuin kuntaosuuden maksaminen. Näin saadaan aikaan säästöjä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Ennakkoon oli odotettu, että esityslistalla oleva kaupunginhallituksen lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Rantaväylän tunnelia koskevista valituksista nostaisi pitkän ja tunteikkaan tunnelikeskustelun. Kohdassa ei kuitenkaan käsitelty tunnelia ja siihen liittyviä asioita vaan ainoastaan valituksiin vastaamista. Valtuuston puheenjohtaja korostikin, että nyt käsitellään vain lausuntoa. Yhtään puheenvuoroa ei asiaan pyydetty ja keskustelua ei asiasta käyty.

Kokouksen lopussa Vasemmistoliitto jätti yhdessä vihreiden kanssa valtuustoaloitteen veroparatiisivapaasta Tampereesta. Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti myös samansisältöisen aloitteen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *