Valtuusto puhui taloudesta

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 18.3.2012. Esityslistalla olleista asioista eniten puhuttiin kaupungin tilinpäätösennusteesta ja hyvä niin sillä puhetta siinä riittää sekä pohdittavaa miten talous saadaan korjattua. Perussuomalaiset kohauttivat salia esittämällä, että taloutta paikattaisiin myymällä Särkänniemen elämyspuisto. Ajatus Särkänniemen myymisestä on huono. Siinä menetettäisiin voittoa tuottava kaupunginyhtiö ja kertaluontoinen myyntitulo ei korjaisi niitä ongelmia joista kaupungin talouden ongelmat johtuvat. Kaupungin talous korjaantuu ainoastaan taloutta järkevästi tasapainottamalla niin että tulot ja menot vastaavat toisiaan. Nopealla vauhdilla kasvaneet menot pitää saada kuriin niin että menot eivät kasva tuloja nopeammin. Vastaavasti tuloja pitää lisätä ja uskonkin, että talouden nykytilanne vaatii kunnallisveroprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2014 alussa. Helppoja taikatemppuja talouden korjaamiseksi ei ole ja suunnan kääntäminen vaatii työtä.

Lisätalousarvion yhteydessä valtuutettumme Varpu Jutila kysyi päihdehuollon asioista ja katkaisuhoitopaikkojen riittävyydestä. Taustalla on uuden rakennuksen rakentaminen poliisiaseman yhteyteen johon olisi tarkoitus sijoittaa muun muassa selviämisasema ja katkaisuhoitopaikkoja. Asiasta vastaavana apulaispormestarina tehtäväni oli kertoa vastauksia kysymykseen. Viime valtuustokaudella tehtyjen linjausten mukaan on katkaisuhoitopaikkojen määrää ollut tarkoitus laskea. Perusteena on ollut tarpeen ja hoitotavan muutos. Lupasin, että asia tuodaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden lautakuntaan ja lautakunnan jäsenet muodostaa käsityksensä siitä ovatko viime kaudella tehdyt linjaukset oikean suuntaisia. Toimivien päihdepalveluiden varmistaminen on tärkeää ja katkaisuhoitoon on päästävä silloin kun sille on tarvetta.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen antama lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta. Keskustalaiset, perussuomalaisten ja SKP:n kannattamina esittivät päätökseen kirjattavaksi, että lausunto on syntynyt epädemokraattisesti ja väärässä järjestyksessä. Esitys oli kummallinen sen vuoksi, että lausuntoa oli pyydetty kaupunginhallitukselta ja kaupunginhallitus oli sen antanut. Ihmettelyä lisäsi se, että keskustalla ja perussuomalaisilla on molemmilla edustajat kaupunginhallituksessa eivätkä he siellä vastustaneet lausunnon antamista. Lopulta lisäysesitys äänestettiin kumoon.

Kokouksen loppupuolella käsiteltiin vasemmistoliiton valtuustoaloitetta kilpailutusohjeiden tarkistamiseksi. Aloitteen taustalla oli Hatanpään puistosairaalan yhtä osastoa koskeva kilpailutus jossa valituksi tuli toimittaja joka ei ollut samaa palvelua aikaisemmin toimittaessaan noudattanut sopimusta. Vaikka aloitteen saamaan vastaukseen ei voitu olla tyytyväisiä emme esittäneet sen palauttamista valmisteluun. Voimme tulevaisuudessa vaikuttaa kilpailutusohjeisiin kun niitä aletaan uudistamaan.

Kokouksessa käytettiin paljon puheenvuoroja kuten muissakin uuden valtuuston kokouksissa tähän mennessä. Nyt kokous ei kuitenkaan venynyt kohtuuttomasti ja asiat saatiin käsiteltyä kello yhdeksään mennessä mikä on positiivista.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *