Vappupuhe

Alla vappuna 1.5.2013 keskustorilla pitämäni puhe:

 

Tamperelaiset, toverit!

Oli hienoa osallistua jälleen kerran työväen vappumarssille jolla oli runsaasti osanottajia. Puheet siitä, että vappumarssi olisi hiipuvaa perinnettä osoitettiin jälleen kerran yhdessä vääräksi väitteeksi. En itse osaa nimetä mitään toista ei-kaupallista tapahtumaa joka saisi tällaisen joukon liikkeelle. Joukossa on edelleen voimaa.

Vasemmistopuolueiden kannatus ei ole Suomessa edelleenkään lähtenyt merkittävään nousuun. Aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna kannatus on kuitenkin edelleen alhainen. Viime eduskuntavaalien tulos synnytti maahamme laajapohjaisen kuuden puolueen hallituksen jossa myös vasemmistopuolueet ovat mukana. Vaalien tulos ei ollut sillä tavalla selkeä, että se olisi luonut mahdollisuutta pelkän oikeisto- tai vasemmistohallituksen muodostamiseen. Taloudellisesti vaikeana aikana vasemmisto on jälleen mukana laajassa hallituksessa jolla on edessään vaikeita päätöksiä. Tilanne muistuttaa lähes kahden vuosikymmenen takaista tilannetta.

Hallituksessa mukana olemisella saatiin hallitusohjelmaan kirjattua monia tärkeitä asioita kuten peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotus joiden tavoitteena on tuloerojen pienentäminen. Jo nyt hallituskauden aikana on saatu saavutuksia joita ei suomalaisessa politiikassa ole syntynyt pitkään aikaan. Tällaisia ovat olleet muun muassa työttömän perusturva korottaminen, toimeentulotuen korottaminen ja lääkkeiden maksukaton alentaminen. Oikeistolaisen pääministerin johtaman hallituksen politiikassa näkyy vahvasti myös vasemmiston työ. Vastaava vaikuttaminen ei olisi ollut mahdollista oppositiosta käsin. Vaikka vasemmistopuolueiden erityisesti Vasemmistoliiton edeltäjän saavutukset osoittavat, että oppositiostakin saa muutoksia aikaan on tilanne nyt kuitenkin toinen. Oppositiosta vaikuttaminen vaatisi nykyistä vahvemman kannatuksen ja sellaisen puuttuessa vaikuttaminen hallituksen ulkopuolelle olisi hankalaa.

Poliittinen tilanne Tampereella on samankaltainen. Vasemmistopuolueet ovat mukana pormestarikoalitiossa jota johtaa oikeistopuolueen riveistä valittu pormestari. Valtuustokaudelle kirjoitettuun pormestariohjelmaan jossa linjataan valtuustokauden tavoitteista saatiin monia vasemmistolle tärkeitä asioita kuten vasemmistoliiton esiin nostamat: työllisyyden hoidon kuntoon laittaminen, tilaaja-tuottaja-mallin kriittinen arviointi, perusterveydenhuoltoon panostaminen, lastensuojelun tilanteen korjaaminen ja erityisesti kaikkien vasemmistopuolueiden yhteisesti ajama Rantaväylän tunnelin rakentamispäätöksen tuominen uudelleen valtuustoon. Samankaltaista valtakunnan hallituksen kanssa tällä tilanteella on myös se, että päätöksiä tehdään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa uusien avauksien sijasta etsitään keinoja ylläpitää peruspalveluita hyväksyttävän tasoisina. Globaali kapitalismi on jälleen kriisissä ja sen vaikutukset näkyvät Tampereellakin talouden vaikeuksina, siitä johtuvana työttömyyden kasvuna ja kaupungin tulojen pienentymisenä. Kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen talouden hiipuessa on vaikeaa. Tamperelaisessa paikallispolitiikassa ei voi vaikuttaa kriisin syihin mutta sen seurauksista joudutaan kuitenkin maksamaan.

Toimimalla mukana laajapohjaisessa yhteistyössä myös vasemmisto saa toteutettua omia tavoitteitaan. Samalla kuitenkin joudutaan tekemään kompromisseja ja hyväksymään osa oikeiston tavoitteista. Aidossa yhteistyössä ei voi saavuttaa kaikkia tavoitteitaan. Voidaankin perustellusti kysyä onko tämä tarpeeksi? Onko yhteistyöllä saavutettu sellaisia tavoitteita, että yhteistyö oikeiston kanssa voidaan perustella vasemmiston kannattajille?

Miten vasemmiston tulisi tulevaisuudessa toimia ajakseen tavoitteitaan? Tulisiko laajaa yhteistyötä muidenkin kuin vasemmistonpuolueiden kesken jatkaa vai tulisiko asioihin ottaa ehdoton linja ja pitäytyä jyrkästi vain omissa tavoitteissa sekä torjua yhteistyö? Kasvaisiko vasemmiston kannatus ehdottomuutta korostavalla linjalla jossa kieltäydytään kompromisseista? Vai kasvaako kannatus niin, että yhteistyön tuloksena saadaan edes jonkinlaisia parannuksia ihmisten arkeen? Suunnan ja toimintatavan valinta tulevat olemaan lähitulevaisuudessa hyvin tärkeitä kysymyksiä koko vasemmistolle. Oleellista on kuitenkin se, että kumpi tahansa linja valitaankaan pitää se pystyä perustelemaan hyvin niin että toiminnan tarkoitus on ymmärrettävä.

Suunnan valinta edellyttää keskustelua vasemmiston sisällä ja siihen varmasti luo pohjaa se kokemus mitä laajapohjaisesta yhteistyöstä saadaan. Vasemmiston työlle on kuitenkin edelleen tilausta. Historiansa aikana työväenliike ja vasemmistopuolueet ovat pystyneet vastaamaan moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja ratkaisemaan niitä. Tulevaisuudessa meitä odottavat uudet haasteet ja saavutettujen tavoitteiden puolustaminen. Vasemmiston työhön on myös edelleen kiinnostusta siitä on osoituksena tämä vappumarssi lukuisine osanottajineen.

Työtä tarvitaan edelleen. Meidän on yhdessä tehtävä työtä paremman suomalaisen yhteiskunnan  eteen. Hyvää suomalaisen työn juhlaa, hyvää vappua!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *