Vasemmistoliiton ryhmäpuhe talousarviokokouksessa

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltosen ryhmäpuheenvuoro vuoden 2017 talousarviosta
Vaikeat taloudelliset ajat ovat jatkuneet maailmalla, Suomessa ja Tampereellakin. Tämän valtuustokauden jokainen talousarvio on valmisteltu vaikeassa tilanteessa. Tämän talousarvion valmistelutilanne on ollut koko kauden haastavin. Talousarviossa vuoden 2017 vero- ja valtionosuustulojen arvioidaan laskevan yhteensä 35,6 miljoonaa euroa eli noin yhden veroprosentin verran. Kaupungissa jossa asukasmäärä ja palvelutarve kasvavat tämä aiheuttaa vakavan tilanteen. Talousarvio on laadittu 18,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmällä olisi ollut valmiutta veroprosentin korotukseen jolloin talousarviota ei olisi tarvinnut laatia alijäämäiseksi. Valitettavasti tästä asiasta ei kuitenkaan saavutettu poliittista yksimielisyyttä. Tilanteessa oleellista on kuitenkin se, että Tampereen talouden ongelmat eivät johdu suurista menoista tai investoinneista vaan tulojen pienentymisestä. On turha syyllistää Tampereen kaupungin palveluita tai työntekijöitä asioiden tilasta.
Kaikesta ikävästä huolimatta talousarviossa on positiivisia asioitakin. Tampereen kaupungin palveluiden tasoa ei joudu laskemaan ja palveluiden tasoa pystytään osittain parantamaankin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kannalta oleellista on, että talousarvio sisältää rahoituksen meille tärkeisiin jo aiemmin käyttöönotettuihin palveluihin kuten aktiivipassiin ja sosiaaliseen luototukseen. Talousarviossa ei myöskään esitetä subjektiivisen päivähoidon rajaamista mikä on ryhmällemme tärkeää. Säästöjä ei ole myöskään lähdetty hakemaan kaupungin henkilöstöä lomauttamalla tai irtisanomalla. Tämä on tärkeää koska henkilöstö kuitenkin lopulta tuottaa palvelut tamperelaisille.
Ikäihmisten palveluiden osalta tehostetun palveluasumisen paikkamäärää lisätään. Kotihoidon lääkäripalveluita vahvistetaan ja uuden palvelun palvelutalon kotihoidon kehittämistä jatketaan. Digitalisaatiolla on myös roolinsa ikäihmisten palveluissa ja esimerkiksi kuvayhteyttä voidaan hyödyntää palveluiden toteuttamisessa. Perusterveydenhuollossa aloitetaan kiirevastaanottotoiminta arki- ja viikonloppuiltaisin. Toimintamalleja muutetaan ja sähköisiä palveluita hyödynnetään entistä enemmän. Vammaispalveluissa lisätään asumispalveluita niin laitoksesta kuin lapsuudenkodistaan pois muuttaville kehitysvammaisille. Lasten ja nuorten palveluissa lisätään resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan.
Taloudellisesti hankalassa tilanteessa jouduttiin kuitenkin korottamaan terveydenhuollon maksuja. Linjaksi valittiin mieluummin maksujen korotus kuin palveluiden leikkaus. Korotuksia ei kuitenkaan toteutettu lain sallimiin maksimisummiin vaan korotuksista päästiin pormestarikoalition ryhmien kesken yhteisymmärrykseen ja korotukset jäivät pienemmiksi. Vasemmistoliiton ryhmä on erityisen tyytyväinen, että koalition ryhmien kesken sovittiin vielä lautakuntakäsittelyn jälkeen, ettei terveyskeskusmaksua eikä ehkäisevän hammashuollon maksua koroteta.
Talousarviossa on varauduttu myös merkittäviin investointeihin. Näistä merkittävin on raitiotiehankkeen aloittaminen josta on viime kokouksessa jo puhuttu aivan riittävästi. Vaikka raitiohanke saa huomattavasti julkisuutta niin rahaa käytetään merkittävästi muihinkin investointeihin. Päiväkotien ja koulujen investointeihin käytetään lähes 40 miljoonaa euroa. Koukkuniemeen rakentuvan Toukolan asumisyksikön rakentamiseen käytetään 10 miljoonaa euroa ja sinne saadaan asumispaikat noin yhdeksällekymmenelle ikäihmiselle.
Merkittävin taloudellinen haaste ensi vuodellekin Tampereen osalta on työttömyys. Talousarvio sisältää uusia keinoja tilanteeseen puuttumiseen kuten työllisyydenhoidon kuntakokeiluun osallistumisen. Tosiasia on kuitenkin se, että Tampereen kaupunki ei yksin voi tilannetta muuttaa ja jos maailmantaloudessa ei tapahdu merkittävää työllisyystilanteeseen vaikuttavaa muutosta niin kaupunki voi ainoastaan helpottaa tilannetta mutta ei muuttaa sitä.
Talousarvioesitys ei tänäkään vuonna vastaa kaikkiin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän tavoitteisiin ja toiveisiin. Olisimme mielellämme panostaneet entistä enemmän kaupunkilaisille tuotettuihin palveluihin. Talousarviota on kuitenkin valmisteltu hyvässä hengessä pormestarin ja kaikkien pormestarikoalition ryhmien kesken ja myös meidän tavoitteemme ovat tulleet kuulluiksi ja näkyvät talousarviossa. Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä kannattaa talousarvioesitystä.
Ennakkoon kirjoitetun puheen loppuun lisäsin sen, että jos pormestarikoalition ryhmissä poiketaan talousarviosta subjektiivisen päivähoito-oikeuden suhteen niin Vasemmistoliiton ryhmän on pohdittava omaa suhtautumistaan talousarvioesitykseen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *