Vasemmiston toiminta vuonna 2015

Kaupunginvaltuusto käsittelee Tampereen kaupungin tilinpäätöstä kokouksessaan 16.5.2016. Samalla tavalla voidaan katsoa taaksepäin menneeseen vuoteen myös valtuustoryhmän osalta. Laadimme huhtikuussa pidettyä Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestön kokousta varten valtuustoryhmän toimintakertomuksen vuodelta 2015. Alla toimintakertomus teidänkin luettavaksenne.

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän toimintakertomus 2015

Valtuustoryhmän toimintaan vuonna 2015 vaikutti suuresti Tampereen kaupungin huono taloustilanne. Talous ja sen ongelmat näkyivät tamperelaisessa politiikassa ja sen myötä ryhmän toiminnassa koko vuoden ajan. Vuosi alkoi ikävissä merkeissä ryhmän menettäessä lähes kaksikymmentä luottamushenkilöpaikkaa kaupungin eri päätöksentekoelimistä. Tämän taustalla oli yhden kokoomusvaltuutetun loikkaaminen pois ryhmästään niin sanotun opposition puolelle ja opposition vaaliliiton valtuutettujen määrän kasvamiseen. Tästä seurasi, että pormestariryhmien vaaliliitto menetti paikkoja ja ryhmistä pienimpänä Vasemmistoliiton ryhmä menetti paikkoja. Näitä menetyksiä tasattiin kuitenkin pormestariryhmien kesken ja saimme edelleen joitakin paikkoja johtokunnissa ja muun muassa toisen paikan lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan. Menetetyillä paikoilla oli merkitystä myös talouden kannalta koska puolueveroja kertyi vähemmän.

Vuoden aikana käytiin keskustelua myös Tampereen uudesta toimintamallista joka korvaa tilaaja-tuottaja-mallin. Vaaliohjelmassaan Tampereen vasemmistoliitto asetti tavoitteeksi, että tilaaja-tuottaja-malli arvioidaan ja arvioinnin jälkeen päätetään jatketaanko entisellä mallilla vai otetaanko käyttöön uusi toimintamalli. Tämä tavoite on saavutettu. Toimintamallin arviointi suoritettiin vuonna 2014 ja sen pohjalta tehtiin päätös uuden mallin valmistelusta. Työ tehtiin pääosin vuoden 2015 aikana ja ryhmämme osallistui mallin kehittämiseen aktiivisesti.

Huhtikuussa toteutui käytännössä yksi ryhmämme pitkäaikaisista tavoitteista kun aktiivipassi otettiin käyttöön Tampereella. Aktiivipassia on suunniteltu lähes kymmenen vuotta ja siitä on kuultu paljon lupauksia mutta nyt siitä tuli totta.

Vuoden aikana ryhmämme otti kantaa talouden tilanteeseen ja erityisesti erilaisiin tarjolla olleisiin säästökeinoihin. Jälleen kerran torjuimme muun muassa mahdollisuuden käyttää henkilöstön lomautuksia säästökeinona. Syksyllä ajankohtaiseksi tuli subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen säästöjen saavuttamiseksi. Valtuutettumme vastustivat esitystä jo niiden ollessa lautakuntakäsittelyssä. Pidimme asiaa myös aktiivisesti esillä ja toimme negatiivisen kantamme julki. Asian valmistelu eteni kuitenkin siihen suuntaan, että Tampere rajaa päivähoito-oikeutta. Talousarviokäsittelyssä ryhmämme esitti, että Tampere ei ota rajausta käyttöön ja äänestyksessä esityksemme voitti. Ryhmämme esti omalla toiminnallaan päivähoito-oikeuden rajaamisen Tampereella.

Talouteen ja säästöihin liittyen vuoden lopussa jouduttiin vielä torjumaan asiakasmaksujen huomattavia korotuksia. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion maan hallitus päätti kuntien mahdollisuudesta korottaa useita asiakasmaksuja noin kolmellakymmenellä prosentilla. Talousarvioon tehtyjen kirjausten vuoksi viranhaltijat joutuivat valmistelemaan korotukset maksimiin. Ryhmämme aktiivisen toiminnan avulla asiassa saavutettiin kuitenkin kompromissi jossa asiakasmaksuja korotettiin pienemmällä summalla ja huomioimalla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kaupunkilaisia koskevat maksut.

Talousarviokäsittelyssä varmistettiin myös yhden ryhmän tavoitteista toteutuminen kun vuodelle 2016 varattiin rahaa sosiaalisen luototuksen käynnistämiseen. Ensimmäiset sosiaaliset luotot voidaan Tampereella myöntää alkuvuodesta 2016.

Valtuustoryhmä kokoontui pääsääntöisesti kerran kuussa viikkoa ennen valtuuston kokousta pois lukien heinäkuu jolloin valtuusto ei kokoonnu. Kesäkuussa pidettiin pidempi kokous jossa pohdittiin muun muassa ryhmän tavoitteita, niiden toteutumista ja ryhmän toimintatapaa.

Sisäisessä viestinnässä valtuustoryhmä on käyttänyt suljettua Facebook-ryhmää, sähköpostia ja tekstiviestejä. Ulkoisessa viestinnässä on hyödynnetty erityisesti Vasen kaista -verkkolehteä jossa on kirjoitettu valtuuston kokouksista ja ryhmämme aloitteista. Valtuutetut ovat kirjoittaneet Vasen kaistaan kolumneja ja Aamulehteen mielipidekirjoituksia. Kaupunkilaisia valtuutetut ovat tavanneet muun muassa Vasemmistoliiton teltalla kerran kuussa Keskustorin markkinoiden yhteydessä sekä Tammelan torilla, Hervannassa ja Tesomalla järjestetyissä kahvituksissa.

Valtuustoryhmä on tehnyt seuraavat valtuustoaloitteet: valtuustoaloite vanhempainvalmennuksen kehittämiseksi, valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseksi alle 20-vuotiaille, valtuustoaloite vaalilautakuntien käytäntöjen muuttamiseksi sukupuolisensitiivisiksi, valtuustoaloite laillisten graffitiseinien saamiseksi Tampereelle, valtuustoaloite kotihoitajien/kotikäyntejä tekevän hoitohenkilöstön vapauttamiseksi pysäköintimaksuista, valtuustoaloite kutsumenettelyn ja ajanvarauksen takaisinsoittosysteemin käyttöönottamiseksi pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa, valtuustoaloite neulojen ja ruiskujen keräilyastioiden saamiseksi, valtuustoaloite puiden hoitamista ja suojelemista koskevan toimintaohjelman laatimiseksi, valtuustoaloite päätösten lapsivaikutusten arvioinnin aloittamiseksi päätöksenteossa, valtuustoaloite kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämiseksi asukkaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, valtuustoaloite Kalevan puistotien liikenneturvallisuuden parantamiseksi, valtuustoaloite yhteydensaannin parantamiseksi kaupungin palvelunumeroihin, valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *