Veronkorotus on loputtomia palveluleikkauksia parempi vaihtoehto

Tampereen kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidettiin 19.11.2018. Alla kokouksessa pitämäni ryhmäpuheenvuoro.

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, hyvät tamperelaiset,

Syynä Tampereen kaupungin kurjaan tilanteeseen on tulojen riittämättömyys, ei menojen kasvu. Suurimpana syynä ovat valtionsuuksiin kohdistuneet leikkaukset. Toisena merkittävänä tekijänä ovat verotulot, joiden kasvu on useana vuonna jäänyt menojen kasvua pienemmäksi.
Tampereelle muuttaa vuosittain tuhansia uusia asukkaita, joille on järjestettävä palvelut. Myös ikääntyvän väestön hyvinvoinnista huolehtiminen lisää palvelutarvetta. On epärealistista ajatella, että voimakkaasti kasvavassa kaupungissa voitaisiin tulla toimeen aikaisempaa pienemmillä menoilla.
Talousarvioesityksestä löytyy monia positiivisia, vasemmistoliitolle tärkeitä asioita: subjektiivinen päivähoito säilyy, samoin apulaispormestarikaudellamme aikaansaatu aktiivipassi. Köyhyysohjelman toteuttamiseen osoitetaan 150 000 euroa, ja neuvotteluissa päätettiin muuttaa esitystä kolmessa ryhmällemme tärkeässä asiassa. Tampereella ei oteta käyttöön hoitajamaksua, kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuksia ei leikattu kuten oli suunniteltu ja joukkoliikenteen jatkamiseen Pispalanharjulla osoitettiin rahoitusta.
Esityksestä löytyy kuitenkin myös useita ikäviä asioita, joista monet ovat ristiriidassa valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja valtuustoryhmien yhdessä laatiman pormestariohjelman kanssa.
Yhtenä tavoitteena pormestariohjelmassa mainitaan ”ikäihmisten palvelutason säilyttäminen vähintään vuoden 2017 tasolla”. Talousarvioesitys on kuitenkin johtamassa hoitajamitoituksen kiristämiseen kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköissä. ”Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamisen” kanssa ristiriidassa taas on se, että hoitotarvikejakelun kriteerejä ollaan tiukentamassa. Pitkäaikaissairaille tarpeellisten hoitotarvikkeiden saannin hankaloittaminen vaarantaa itsehoidon pakottaen hakeutumaan kalliimpien palveluiden piiriin.
Pormestariohjelman palvelulupauksiin kuuluu ”Tampere huomioi ympäristö- ja ilmastotavoitteet kaikessa kaupunkisuunnittelussa” ja keskeisenä tavoitteena on ”hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä”. Nyt joukkoliikenteen lippujen hintoja ollaan kuitenkin korottamassa.
Pormestariohjelmassa lukee myös, että ”asiakasmaksuja voidaan korottaa elinkustannusten keskimääräistä nousua vastaavalla määrällä”. Jo aikaisemmin talouden tasapainottamisohjelman hyväksymisen yhteydessä päätettiin asiakasmaksuja nostaa enemmän kuin tämä kirjaus sallii, mitä vastustettuamme ryhmämme erotettiin pormestarikoalitiosta. Katsomme, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä suun terveyden asiakasmaksut tulee palauttaa vuoden 2017 tasolle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo lisäksi, että talousarvioesitys ei huomioi riittävällä tavalla lastensuojelun eikä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vaikeaa tilannetta ja palveluiden riittämätöntä tasoa. Ryhmämme on huolissaan myös Nekalan kirjaston tulevaisuudesta, joka aiemmin luvattiin turvata. Toistaiseksi ei ole esitetty uskottavaa suunnitelmaa siitä, kuinka tämä tapahtuu.
Säästöt ovat menneet niiden hyvien asioiden edelle, joista kauden alussa yhdessä sovimme. Katsomme ne asiat edelleen tavoittelemisen arvoisiksi. Pormestariohjelman kirjausten osalta teemme mekin kuitenkin yhden poikkeuksen: esitämme veronkorotusta jo ensi vuodelle.
Teen vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta seuraavat muutosesitykset kaupungin vuoden 2019 talousarvioesitykseen:
– Tuloveroprosenttia nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä
– Nekalan kirjaston toiminnan turvaamiseen osoitetaan 100 000 euroa
– Talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä tehtyjen asiakasmaksukorotusten perumiseen osoitetaan 450 000 euroa
– Hoitotarvikejakelun kriteerien tiukentamisesta luopumiseen osoitetaan 200 000 euroa
– Tehostetun palveluasumisen hoitajamitoituksen tiukentamisesta luopumiseen osoitetaan 450 000 euroa
– Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten rajoittamisesta luopumiseen osoitetaan 160 000 euroa
– Lastensuojeluun osoitetaan 160 000 euron lisämääräraha henkilökunnan palkkaamiseksi
– Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin osoitetaan 160 000 euron lisämääräraha
– Joukkoliikenteen lipunhintojen noston perumiseen osoitetaan 300 000 euroa.
Näiden muutosesitysten yhteenlaskettu vaikutus on tulojen kasvaminen 36 miljoonalla eurolla, mikä riittää saamaan Tampereen kaupungin talouden tasapainoon ja tuloksen positiiviseksi.
Menokasvua voidaan hillitä, mutta se edellyttää palvelutuotantoon panostamista eikä sen leikkaamista. Katse on kohdennettava sinne mistä ongelmat johtuvat: tuloihin. Veronkorotus on ainoa varma tapa saada kaupungille lisätuloja. Verot jakavat myös talouden taakkaa oikeudenmukaisemmin tamperelaisten kesken, toisin kuin maksujen korotukset, jotka kohdistuvat raskaimmin sairaisiin, vanhoihin ja köyhiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *